Rada Naukowa

RADA NAUKOWA – XIV WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

 

Przewodniczący

dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Dziekan Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

 

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF KLUKOWSKI – Przewodniczący Prezydium Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

dr hab. n. med., prof ndzw. MACIEJ KRAWCZYK, prof. IPiN – Prezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Fizjoterapeutów

dr hab. n. med.,prof. ndzw. PIOTR MAJCHER, prof. UM w Lublinie - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. BARTOSZ MOLIK, prof. AWF w Warszawie - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. LESZEK ROMANOWSKI - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

mgr Iwona Skorupa - Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

dr hab. n. med. inż., prof. ndzw. MAŁGORZATA SYCZEWSKA, prof. instytutu - Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

dr n. o zdr. RAFAŁ TRĄBKA – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii