Komitet Organizacyjny

Organizatorzy:

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodniczący:
dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI
PAULINA POŚWIATA – Przewodnicząca SKN Fizjoterapii
V-ce przewodniczący:
KATARZYNA BIENIAS – V-ce Przewodnicząca SKN Fizjoterapii
KRZYSZTOF JAWORSKI – V-ce Przewodniczący Elekt SKN Fizjoterapii


Członkowie:
dr n. o k. f. DARIUSZ BOGUSZEWSKI – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
MAGDALENA DMITRUK – SKN Fizjoterapii
EWA DURKA – SKN Fizjoterapii
MAGDALENA FIGAT – SKN Fizjoterapii
dr hab. n. o zdr. JOANNA GOTLIB – Sekretarz Redakcji Czasopisma „Ortopedia Traumatologia
Rehabilitacja”
MONIKA JATCZAK – SKN Fizjoterapii
TADEUSZ KOWALEWSKI – SKN Fizjoterapii
dr n. med. IZABELA KORABIEWSKA – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
ALEKSANDRA KURBIEL – SKN Fizjoterapii
ANNA LEWANDOWSKA – SKN Fizjoterapii
dr n. med. MONIKA LEWANDOWSKA – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
MACIEJ MISZTELA – SKN Fizjoterapii
mgr ANNA MOSIOŁEK – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
NATALIA MROZEK – SKN Fizjoterapii
mgr ANNA OSTASZEWSKA – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
IZABELA OŚKIEWICZ – SKN Fizjoterapii
MARTA ROGALEWICZ – SKN Fizjoterapii
mgr ANNA SŁUPIK – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
MAŁGORZATA SMODEREK – SKN Fizjoterapii
ZUZANNA STAWIKOWSKA – SKN Fizjoterapii
DOROTA UCIESZYŃSKA – SKN Fizjoterapii
NINA URBAŃSKA – SKN Fizjoterapii