Laureaci

NAGRODA GŁÓWNA:

Iwona Rosiak, Jakub Waś, Paulina Ewertowska, Dariusz Czaprowski

"Zmienność dobowa wysokości ciała u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną"

iwona190494@gmail.com

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

Marta Nawrot, Anna Mosiołek

"Wpływ treningu na konsoli Xbox 360 Kinect na równowagę u osób zdrowych"

marta@nawrot.me

 

NAGRODY W SESJI USTNEJ:

STUDIA LICENCJACKIE:

Jurand Słoniewicz, Marta Lewandowska

"Ludoterapia jako narzędzie pracy na oddziałach kliniki rehabilitacji– praca pilotażowa"

jsloniewicz@gmail.com

 

STUDIA MAGISTERSKIE:

Iwona Walecka, Mariusz Pawłowski, Jakub Gąsior

"Optymalne ustawienie rączki dynamometru Jamar do oceny maksymalnej siły chwytu ręki w grupie dzieci od 5 do 9 roku życia"

waleckai@gmail.com

 

STUDIA DOKTORANCKIE/ABSOLWENT:

Magdalena Falkowska

"Przydatność ćwiczeń stretchingu i masażu wałkiem w minimalizacji ograniczeń funkcjonalnych aparatu ruchu"

mfalkowska92@gmail.com

 

NAGRODY W SESJI PLAKATOWEJ:

STUDIA LICENCJACKIE:

Bartosz Hoffmann, Jakub Gąsior

"Wykorzystanie treningu siłowego kończyn dolnych w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem mózgowym – przegląd piśmiennictwa"

bhof1996@gmail.com

 

STUDIA MAGISTERSKIE:

Agata Skowron, Magda Stolarczyk

"Ocena czasowo-przestrzennych i kinematycznych parametrów chodu u zdrowych osób w zależności od wysokości obcasa"

agatapaw@gmail.com

 

STUDIA DOKTORANCKIE/ABSOLWENT:

Zuzanna Gierlak, Agnieszka Stępień

"Analiza stanu funkcjonalego dziecka w zależności od poziomu przepukliny oponowo-rdzeniowej"

zuzanna.gierlak@wp.eu