Informacje dla sponsorów

Wszelkie pytania prosimy kierować do kol. Darii Czeczuk (wiosnazfizjoterapia.wum@gmail.com)