Rejestracja dla uczestników biernych

Książeczkę streszczeń otrzymają Państwo drogą mailową w formacie PDF przed konferencją. Jeśli chcą Państwo otrzymać książeczkę w wersji papierowej, prosimy o zaznaczenie poniższej odpowiedzi.