Program szczegółowy

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

9.30 – 9.45  CHWILA CISZY DLA UCZCZENIA PAMIĘCI OFIAR SMOLEŃSKIEJ TRAGEDII

                   POWITANIE GOŚCI, PRZEMÓWIENIA GOŚCI I OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

 

9.45 – 10.15  WYKŁAD INAUGURACYJNY - Zasady Evidence-based Physioterapy/ Rehabilitation a wiarygodność badań naukowych w rehabilitacji i fizjoterapii
prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

10.15 – 14.10 SESJA I – TEMATY WIODĄCE

10.15 – 12.15 CZĘŚĆ 1 – BADANIA PODSTAWOWE W REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

Moderatorzy Sesji:

prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski – Przewodniczący Sesji

prof. nadzw. dr hab. med. Jolanta Kujawa

dr n. med. Marek Krasuski

 

1.       Obiektywna ocena siły mięśni rotatorów stawu kolanowego pacjentów po endoskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Badanie pilotażowe. – Łukasz Szuba, Aleksandra Krzemińska, Andrzej Czamara

2.       Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu na precyzję ruchu w stawie ramiennym – Anna Mosiołek, Anna Mierzwińska, Ilona Wagner, Małgorzata Smoderek, Tomasz Wrona, Tadeusz Kowalewski, Anna Słupik

3.       Wykorzystanie współczynnika "zgięcie–wyprost" mierzonego metodą sEMG
w diagnostyce zaburzeń postawy ciała u dzieci. Doniesienie wstępne.

Anna Afeltowicz-Mich, Aleksandra Kolwicz, Dariusz Czaprowski

4.       Ocena skuteczności specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy
i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego

Joanna Jaczewska, Marek Zaleski

5.       Próba obiektywnej oceny wpływu kompresjoterapii na zmiany napięcia spoczynkowego mięśnia brzuchatego łydki oraz na reakcje konsensualne w obrębie podudzi. Doniesienie wstępne. – Robert Dymarek, Kuba Ptaszkowski , Lucyna Słupska, Jakub Taradaj

6.       Analiza obciążeń stóp u dzieci w wieku 6 lat – ­Mateusz Karauda, Lucyna Trzęsimiech, Piotr Falkiewicz, Karina Słonka

7.       Ocena czynników determinujących wynik testu "palce-podłoga". Doniesienie wstępne. – Anna Gębicka, Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski

8.       Analiza rozkładu sił nacisku stóp u kobiet po mastektomii z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej – Marzena Kupicz, Zuzanna Kula, Judyta Ozimek, Blanka Kaszuba

9.       Wpływ masy ciała na częstość występowania płaskostopia u dzieci
Anna Trznadel

10.    Wpływ wybranych metod treningu relaksacyjnego na zmiany napięcia mięśni czworobocznych – Justyna Kundera

11.    Ocena ogólnego indeksu stabilności i analiza różnic pomiędzy dominującą i nie dominującą kończyną dolną wśród piłkarzy i piłkarek nożnych – Łukasz Kamiński, Łukasz Kaleńczuk, Mariusz Hernik, Aleksandra Jaruszewska

12.    Analiza zależności pomiędzy skocznością a szczytowym momentem siły
u
zawodniczek i zawodników piłki nożnej
– Łukasz Kaleńczuk, Łukasz Kamiński, Mariusz Hernik, Aleksandra Jaruszewska

13    Ocena równowagi zawodników Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców trenujących biegi na orientację – Blanka Kaszuba, Monika Obirek

11.45 – 12.15 Dyskusja

 

12.15 – 12.30 PRZERWA

 

12.30 – 14.10 CZĘŚĆ 2 – FIZJOTERAPIA W GERIATRII

Moderatorzy Sesji:

prof. dr hab. Marek Woźniewski – Przewodniczący Sesji

dr n. o k.f. Maria Grodner

dr hab. med. Dariusz Szukiewicz

 

1.   Wpływ demencji starczej na funkcję chodu i stabilność postawy stojącej
Anna Wdowiak, Sebastian Rutkowski

2.   Ocena poziomu sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia czynnie uprawiających aktywność ruchową z zastosowaniem testu Fullerton
Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Adam Fijewski, Piotr Majcher

3.   Seniorki aktywne i nieaktywne – rola aktywności fizycznej w pomyślnym starzeniu – Izabela Dmowska, Elżbieta Kozak-Szkopek

4.   Wpływ ubytku masy mięśniowej i utraty siły mięśniowej na zmniejszenie aktywności fizycznej u osób w podeszłym wieku – Karolina Woźniak,
Joanna Owczarzak

5.   Wpływ aktywności fizycznej na poziom depresji u kobiet w wieku emerytalnym ze schorzeniami narządu ruchu ­– Małgorzata Anna Groszek

6.   Wpływ zaburzeń czucia położenia stawu na częstość występowania upadków
u osób po 65 roku życia
– Paulina Zielińska, Karolina Grudzińska

7.   Analiza zaburzeń równowagi pacjentów po przebytych udarach niedokrwien-nych mózgu oraz ocena ich niezależności przed i po rehabilitacji metodami neurofizjologicznymi – Anna Rozmus, Katarzyna Sobolewska, Justyna Sońta

8.   Ocena zadowolenia z życia pacjentów geriatrycznych poddanych fizjoterapii
w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Okręgowego Szpitala Kolejowego
we Wrocławiu
– Renata Chrzan

9.   Samoocena funkcjonowania w życiu codziennym i wyników rehabilitacji przez osoby w podeszłym wieku po amputacji kończyny dolnej – Iwona Boś,
Marzena Pomaska, Katarzyna Broczek

13.40 – 14.10 Dyskusja

 

14.10 – 14.45  PRZERWA NA POSIŁEK

 

14.45 – 17.00 SESJA II – TEMATY WOLNE

Moderatorzy Sesji:

prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński – Przewodniczący Sesji

dr n. med. Andrzej Bugajski

dr n. med. Dariusz Białoszewski

 

1.   Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w leczeniu najczęstszych obrażeń
u osób trenujących unihokej –
Natalia Mrozińska

2.   Ocena poziomu sprawności specjalnej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
w odcinku szyjnym uprawiających rugby na wózkach. Badanie pilotażowe. –

Natalia Mrozińska, Dariusz Boguszewski

3.   Wpływ ćwiczeń w wodzie płytkiej i głębokiej na grubość tkanki tłuszczowej kobiet z nadwagą i otyłością – Marta Sabiniak

4.   Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników w Goalball
Kamil Chołuj, Justyna Chmiel, Józef Krzak , Piotr Majcher

5.   Porównanie poziomu sprawności fizycznej studentów I roku kierunku Fizjoterapia pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Puławską Szkołą Wyższą – Kamil Chołuj,  Justyna Chmiel, Piotr Majcher

6.   Znaczenie rehabilitacji oddechowej u pacjentów leczonych radykalnie
z powodu raka przełyku
– Magdalena Nowak

7.   Ocena przydatności filmików instruktażowych YouTube w rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych – Karolina Krawczak, Dominika Cabaj, Anna Kostrubała, Agata Małko, Wojciech Glinkowski

8.   Skuteczność leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych zabiegami fizykalnymi skojarzonymi z krioterapią – Joanna Fidut, Karolina Janikowska

9.   Godność człowieka rehabilitowanego a praktyka fizjoterapeutyczna
Agata Bielińska, Emilia Dadura, Paweł Kiliszek

10.     Występowanie bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa u studentów stomatologii i fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Anna Kręgiel, Marlena Zakrzewska

11.     Styl życia a występowanie zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego u kobiet
w średnim wieku –
Marlena Wioleta Zakrzewska, Anna Kręgiel

12.     Ocena skuteczności bandażowania metodą niemiecką i francuską w leczeniu obrzęków limfatycznych – Arkadiusz Sałbut

13.     Mobilizacje z ruchem – alternatywna metoda leczenia zespołu „łokcia tenisisty”. Opis przypadku. – Joanna Fidut, Karolina Janikowska

14.     Ocena depresji u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Piotr Falkiewicz

15.     Ocena równowagi i kontroli nerwowo–mięśniowej u pacjentów poddanych rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – Marcin Plenzler

16.30 – 17.00 Dyskusja

 

17.00 – 17.30 WYKŁAD ZAPROSZONEGO MISTRZA - Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb fizjoterapii prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński

 

17.30 – 18.00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PRAC WYGŁOSZONYCH,

UROCZYSTE ROZDANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD LAUREATOM

 

18.00 – 18.15 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SYMPOZJUM

 

ZałącznikWielkość
PDF icon program_4WzF_2.pdf77.59 KB