Laureaci

I MIEJSCE

Wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na napięcie mięśni żwaczy – Magda Kosmala, Natalia Sławek, Karol Sawicki – Warszawa  

II MIEJSCE

Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej na poprawę parametrów oddechowych i ogólnej jakości życia osób po lobektomii płuca – Agnieszka Zawadzka, Artur Fabijan – Łódź 

III MIEJSCE

Ocena typów somatycznych i siły ścisku ręki osób chorujących na cukrzycę typu 1 – Agata Kuźmicka – Warszawa


RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

- Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawach biodrowych. Badanie pilotażowe – Małgorzata Nosarzewska, Arkadiusz Martyniuk – Warszawa 

- Ocena korelacji sił reakcji podłoża ze stopniem deficytu ruchowego, w trakcie chodu, u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu w okresie podostrym – Anna Rozmus, Maciej Krawczyk, Ewa Szczerbik, Małgorzata Syczewska – Warszawa

- Wolontariat studentów kierunku Fizjoterapia w procesie realizacji instytucjonalnych projektów wspomagania rozwoju i usprawniania dziecka – Paula Lisowska, Krzysztof Psota – Warszawa

- Aktywność fizyczna mieszkańców województwa lubelskiego – Piotr Turmiński,
Robert Latosiewicz,Tomasz Zawiślak, Krzysztof Sokołowski – Lublin

NAGRODA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

Zastosowanie Kinesiotapingu według Medical Taping Concept u pacjentek z bolesnym miesiączkowaniem. Doniesienie wstępne – Agnieszka Prociak – Kraków