Laureaci

    I Nagroda:

Justyna Curyła, SKN Fizjoterapii WUM, praca: Powikłania w układzie oddechowym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego- nowe zadania dla fizjoterapeuty

         II Nagroda 

Anna Afeltowicz-Mich, Anna Gębicka, Dariusz Czaprowski, Koła Naukowe Fizjoterapeutów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, praca: Aktywność mięśni brzucha podczas wybranych ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu

             III Nagroda

Anna Mierzwińska, Krzysztof Kamiński, SKN Fizjoterapii WUM, praca: Sugestia i nastawienie psychiczne a wynik realizacji standardowych zadań ruchowych w zdrowej populacji dzieci i młodzieży

 

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

·         Dominika Putyra, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, praca: Muzykoterapia jako forma wspomagająca rehabilitację osób z syndromem apalicznym,

·         Justyna Leszczewska, Paulina Pawłowska, Aleksandra Kolwicz, Dariusz Czaprowski, Koło Naukowe Fizjoterapeutów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, praca: Ocena jakości życia dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi w zależności od rodzaju leczenia i parametrów charakteryzujących deformację,

·         Izabela Stachurska, Piotr Iwasyk, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, praca: Ocena przydatności wybranych skal w ocenie zaawansowania, trudności funkcjonalnych i jakości życia chorych z Chorobą Parkinsona,

·         Agnieszka Bułdak, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii "MEDEOR" Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca: Terapeutyczne aspekty jogi.