IX Wiosna z Fizjoterapią

CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII
I REHABILITACJI 
WARSZAWA, 24 kwietnia 2015 r.

logo_WzF

 

Temat wiodący:

  1. Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji.

Przewidziana jest również sesja tematów wolnych.

Łączna wartość nagród to 40 tysięcy złotych!!!

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
tel.:  796 022 910 
e-mail: wiosnazfizjo@wum.edu.pl