Warsztaty

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w warsztatach!
Zapisy na adres barbarapilecka94@gmail.com. W mailu prosimy o podanie informacji takich jak: imię, nazwisko, nazwa warsztatów, kiedy i w jakich godzinach się one odbywają. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informujemy, że w Warsztatach mogą wziąć udział Ci, którzy zgłosili swoje uczestnictwo bierne w sympozjum. Te osoby, które tego nie zrobiły, a zgłosiły swoje uczestnictwo w warsztach proszone są (jak najszybciej!) o rejestrację (uczestnictwo bierne). W przeciwnym razie zostaną wykreślone z listy osób biorących udział w warsztatach.

Metoda FDM - brak miejsc.

PIĄTEK 9.05

1.  17:00 - 19:00 "Badanie różnicujące kręgosłupa szyjnego na poziomie struktury i funkcji"-   Ernest Wiśniewski

SOBOTA 10.05

1. 9:00 - 11:00 "PNF w terapii zaburzeń chodu" - Joanna Jaczewska

2. 10:00 - 16:00 “Żywa Anatomia”- Dawid Dziedzic

4. 11:00-12:00 “Ćwiczenia z taśmą thera band. Sensomotoryka” - Maciej Skarwecki

5. 12:20 - 13:20 “Ćwiczenia z taśmą thera band. Sensomotoryka” - Maciej Skarwecki

6. 12:30 - 14:30 Pilates - Anna Lipka

7. 14:00 - 20:00 “Metoda FDM” -  Anna Mosiołek

NIEDZIELA 11.05

1. 10:00 - 16:00 "Żywa Anatomia" - Dawid Dziedzic

„ŻYWA ANATOMIA”

Prowadzący: Dawid Dziedzic

Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, 1 p., sala MNR

Data: 10-11.05.2014 godz. 10-16

Wymagania: ukończony kurs anatomii prawidłowej (studenci co najmniej 2 roku studiów), ubranie sportowe (krótkie spodenki i koszulka, możliwość rozebrania się do bielizny)

Pierwszeństwo udziału mają studenci fizjoterapii WUM.

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Opis: ŻYWA ANATOMIA – to metoda polegająca na odniesieniu wiedzy anatomicznej z podręczników, atlasów i sztucznych modeli do ciała człowieka żywego. Wykorzystuje do tego zmysł wzroku, dotyku a także słuchu (opukiwanie). Warsztaty skupiają się na narządzie ruchu człowieka, czyli układzie kostno-stawowym i mięśniowym oraz strukturach bezpośrednio z nim powiązanych jak główne nerwy i naczynia. Dodatkowo obejmują elementy  badania manualnego narządów wewnętrznych. Program podzielony jest na  dwa dni szkolenia. 

Dzień pierwszy - kończyna górna, głowa i szyja. Dzień drugi - Tułów i kończyna dolna.

„BADANIE RÓŻNICOWE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NA POZIOMIE STRUKTURY I FUNKCJI”.

Prowadzący: Ernest Wiśniewski

Data: 9.05 godzina 17:00 - 19:00

Miejsce: Zakład Rehabilitacji ul. Żwirki i Wigury 81, sala MNR

Liczba uczestników: 30 osób

Opis: W trakcie warsztatu zademonstrowana  zostanie funkcjonalna diagnostyka wpisująca się w   koncepcje ICF. Pokazane zostaną proste i łatwe do zastosowania w praktyce klinicznej testy różnicujące miedzy układami: stawowym, mięśniowym i nerwowym. Oraz budowanie strategii terapii na podstawie stawianych wniosków i hipotez pierwotnego zaburzenia.

„PNF W TERAPII ZABURZEŃ CHODU”

Prowadzący: Joanna Jaczewska

Data: 10.05.14, godzina 9:00 - 11:00

Miejsce: Zakład Rehabilitacji ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II

Liczba uczestników: 20 osób

Plan warsztatów:

- Omówienie podstawowych założeń koncepcji PNF

- Analiza biomechaniki poszczególnych faz chodu

- Omówienie zaburzeń charakterystycznych dla danej fazy chodu

- Przedstawienie sposobów terapii wybranych zaburzeń  u pacjentów ortopedycznych oraz neurologicznych    z      wykorzystaniem elementów koncepcji PNF

- Praktyka w parach

- Dyskusja

„ĆWICZENIA Z TAŚMĄ THERA BAND. SENSOMOTORYKA”

Prowadzący: Maciej Skarwecki

Data: 10.05.14, godz. 11:00 - 12:00 oraz 12:20 - 13:30

Miejsce: Zakład Rehabilitacji ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II

Liczba uczestników: 25 osób (na jedną godzinę)

Opis: Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania, taśm a także innych specjalnych przyborów terapeutycznych Thera Band® w ćwiczeniach o progresywnym oporze. Przedstawione zostaną podstawowe ćwiczenia na każdy ze stawów. Celem takich ćwiczeń jest poprawa równowagi mięśniowej, oraz stabilizacja poszczególnych stawów. Warsztat koncentruje się na zagadnieniach związanych z ćwiczeniami w otwartych lub zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz układem kontroli sensomotorycznej. Część warsztatu zostanie również poświęcona tematyce sensomotoryki. Będzie to wprowadzenie do zagadnienia, oraz podstawowe ćwiczenia równoważne. Duża uwaga zostanie poświęcona nastopniowanie trudności ćwiczeń w celu odpowiedniego ich dobrania do potrzeb i możliwości pacjenta.

„PILATES”

Prowadzący: Anna Lipka

Data: 9.05.14, godz. 12:30 - 14:30

Miejsce: Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka 27  duża hala

Liczba uczestników: 30 - 40 osób

Opis: Pilates to system ćwiczeń fizycznych, który powstał na początku XX wieku. Josef Pilates opracował ten system ćwiczeń, mając na celu rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała. System pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Według założeń Pilatesa, metoda ta przyczyniać się ma do: wzmocnienia mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania, odciążenia kręgosłupa, poprawy postawy, uelastycznienia ciała, obniżenia poziomu stresu oraz ogólnej poprawy zdrowia osób ćwiczących. Pilates znajduje swoje zastosowanie rownież w fizjoterapii, szczególnie polecany dla pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.

„METODA FDM” (brak miejsc)

Prowadzący: Anna Mosiołek

Data: 10.05.14, godz. 14:00-20:00

Miejsce: Zakład Rehabilitacji ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II

Liczba uczestników: 20 osób

Opis: Koncepcja FDM definuje sześć zmian patologicznych w obrębie powięzi. Według tej koncepcji każdy uraz układu mięśniowo-szkieletowego składa się z jednej lub kilku zmian patologicznych tkanki łącznej (powięzi, więzadeł, ścięgien). Celem warsztatu jest omówienie zniekształceń powięzi wg Typaldosa. Uczestnicy będą mieli również możliwość praktyczne wykonania na sobie wybranych technik wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji powięzi.