Rada naukowa

 

Przewodniczący

dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

 

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

dr hab. n. o k. f. JAKUB ADAMCZYK, prof. AWF – Kierownik Zakładu Teorii Sportu, Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ¬KUŹMICKA – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Prezes Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Członek Komisji Medycznej PKOl, Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

prof. dr hab. med. MAREK JÓŹWIAK Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Kierownik Kliniki Ortopedii i Taumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

prof. dr hab. n. o k. f. GRZEGORZ JURAS – Prorektor ds. Rozwoju i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach , Członek KRKFiS PAN

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. n. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie , członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek KRKFiS PAN

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF KLUKOWSKI – Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

dr n. o k. f. MACIEJ KRAWCZYK, prof. IPiN – Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członek Zarządu Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”

prof. dr hab. n. med. JACEK KRUCZYŃSKI – Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów WHO”

dr n. med. HUBERT KRYSZTOFIAK – Przewodniczący Komisji Medycznej PKOl, Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej

dr hab. n. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA ORŁOWSKA,  prof. NIGRiR-  Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. med. ARTUR MAMCARZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Komisji Medycznej PKOl

dr hab. n. med. BARTOSZ MOLIK, prof. AWF w Warszawie - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Członek KRKFiS PAN

dr n. med. REMIGIUSZ RZEPKA – Trener Przygotowania Motorycznego Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej

dr n. med. PIOTR TEDERKO– Przewodniczący Zarządu Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. biol. ZBIGNIEW WROŃSKI - Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów ds. Nauki i Edukacji

Panel administracyjny