Rada naukowa

RADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCY

 

prof. nadzw. dr hab. n. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii, V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

CZŁONKOWIE

 

dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA – Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. o k. f. MARIA GRODNER – Konsultant Wojewódzki  w Dziedzinie Fizjoterapii  dla Obszaru Województwa Mazowieckiego

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. n. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

dr n. med. MAREK KRASUSKI – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. JACEK KRUCZYŃSKI – Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów” WHO

dr hab. n. med. JOLANTA KUJAWA, prof. nadzw. – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego

dr hab. n. med. JAN SZCZEGIELNIAK – wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Konsultant Wojewódzki ds. Fizjoterapii dla województwa opolskiego, Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

dr n. med.  PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. med. KRZYSZTOF WASIAK – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej dla Województwa Mazowieckiego