Rada Naukowa

RADA NAUKOWA

Przewodniczący
dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)
dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA – Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Prezes Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

dr hab. med. MACIEJ KRAWCZYK – członek Zarządu Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”

prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI  Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów WHO”

prof nadzw. dr hab. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

prof. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. nadzw. dr hab. n. med. PIOTR MAJCHER – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego             w LublinieWiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. med. ARTUR MAMCARZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ds. Oddziału Fizjoterapii

prof. nadzw. dr hab. n. o k. f. EDYTA SMOLIS-BĄK – Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego           w Warszawie

dr n. o k. f. AGNIESZKA STĘPIEŃ członek Zarządu Stowarzyszenia "Fizjoterapia Polska"

prof. nadzw. dr hab. n o k. f. JAN SZCZEGIELNIAK – Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Opolskiego, Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI – Kierownik Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. med. PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. biol. ZBIGNIEW WROŃSKI – Krajowy  Konsultant w Dziedzinie FizjoterapiiGOŚCIE

dr n. o k. f. MARIA GRODNER

dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI

prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI

prof. dr hab. med. KRZYSZTOF GALUS

dr ANDRZEJ GRYGLEWICZ

prof. dr hab. MAREK WOŹNIEWSKI

prof. nadzw. dr hab. med. JANUSZ DOMANIECKI

dr n. med. MAREK KRASUSKI