Program szczegółowy

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

8.00-9.00       REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.00-9.30       CZĘŚĆ OFICJALNA: POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI I UCZESTNIKÓW, PRZEMÓWIENIA ORGANIZATORÓW I GOŚCI, OTWARCIE KONFERENCJI

9.30-10.00      WYKŁAD INAUGURACYJNY 
"Medycyna w służbie sportu (?) - jak to rozumiem?"
prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

10.00-10:15     WYKŁAD JUBILEUSZOWY
"Jubileusz 80-lecia medycyny sportowej w Polsce"
dr n. med. Andrzej Bugajski

10.15-11.15     SESJA I – Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie
(moduły 10-minutowe: 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

1       Wpływ rolowania na regenerację powysiłkową
Marta Czechowska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

2       Wpływ automasażu wałkiem na redukcję opóźnionej bolesności mięśnia czworogłowego uda po treningu Tabata
Agata Szymańska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

3       Siła mięśni kończyn dolnych osób z uogólnioną hipermobilnością stawową, czyli trenować czy nie trenować?
Kinga Wieczorkiewicz, Paulina Ewertowska, Aleksandra Zając, Dominik Sitarski, Bartłomiej Gromuł, Zbigniew Trzaskoma
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

4       Indeks Sprawności Fizycznej oczami trenera oraz fizjoterapeuty. Jakich informacji dostarcza test Zuchory?
Marta Lewandowska, Jurand Słoniewicz
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5       Porównanie sportów walki na przykładzie judo i karate Shorin-ryu pod względem wybranych parametrów antropometrycznych i stanu funkcjonalnego ocenianego testem FMS
Natalia Bała, Anna Sobianek, Maciej Janiszewski, Artur Stolarczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny

6       Wpływ czasu statycznego rozciągania na zakres zgięcia w stawie biodrowym
Łukasz Magnuszewski, Justyna Kackieło, Paulina Kulikowska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

11.15-11.45     Przerwa kawowa
SESJA PLAKATOWA CZĘŚĆ I (plakaty 1-14; Autorzy obecni przy plakatach)


 

11.45-12.15     WYKŁAD „MISTRZA"
"Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu"
dr Tomasz Stengert

12.15-13.15     SESJA II – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
(moduły 10-minutowe: 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

1       Aktywność mięśnia poprzecznego brzucha u osób trenujących i nietrenujących z wykorzystaniem Rehabilitative Ultrasound Imaging
Beata Czechowska, Katarzyna Michalak, Emil Budny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2       Ocena wpływu techniki rolowania i FDM na funkcję odcinka szyjnego kręgosłupa
Karolina Wiaderna, Monika Selegrat
Warszawski Uniwersytet Medyczny

3       Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu versus placebo na czucie pozycji stawu kolanowego
Katarzyna Karbowniczek, Adrianna Stodolna, Marta Zyglewicz, Patryk Wąsowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

4       Ocena wpływu regularnego treningu jogi oraz pilates na wybrane parametry równowagi
Marta Zamarlik
Warszawski Uniwersytet Medyczny

5       Wpływ przebytego urazu kończyny dolnej na długość drogi środka ciężkości
Małgorzata Skop, Izabela Klusa
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6       Funkcjonalna ocena stawu biodrowego u pacjentów po zabiegu THR z zastosowaniem implantów o standardowej i dużej artykulacji
Natalia Salata, Izabela Wrona, Magda Stolarczyk, Iwona Przepiórka, Artur Stolarczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.15-14.00     Przerwa na lunch

14.00-14:30     SESJA PLAKATOWA CZĘŚĆ II (plakaty 15-27; Autorzy obecni przy plakatach)

14.30-15.30     SESJA III – Tematy wolne
(moduły 10-minutowe: 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

1       Wpływ wybranych parametrów funkcjonalnych przepony na utrzymywanie równowagi statycznej ciała
Janusz Kocjan, Katarzyna Nowakowska, Michał Burkacki, Sławomir Suchoń
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2       Ocena poziomu równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi w oparciu o kliniczne testy funkcjonalne
Marta Masłowska, Anna Kostiukow 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3       Rozwój integracji sensorycznej u dzieci urodzonych o czasie i wcześniaków – badania wstępne
Sara Górna, Ewa Gieysztor, Anna Maria Choińska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4       Ocena siły chwytu ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Iwona Walecka, Mariusz Pawłowski, Jakub S.Gąsior
Warszawski Uniwersytet Medyczny

5       Wysklepienie stóp 5-letnich dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 15 imienia Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej o zróżnicowanym poziomie wskaźnika BMI
Marta Zdunek
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

6       Porównanie napięć mięśniowych między kobietami i mężczyznami o podobnym stanie emocjonalnym, zdrowotnym i wskaźniku BMI – badanie pilotażowe
Magdalena Trybuch, Grzegorz Zieliński, Marta Suwała, Jacek Szkutnik
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15.30-16.15     DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU
„Rola, zadania i miejsce fizjoterapii we współczesnym sporcie”
Przewodniczący: dr Hubert Krysztofiak

16.15-17.00     ROZDANIE NAGRÓD, LOSOWANIE ANKIET I UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE OBRAD NAUKOWYCH KONFERENCJI

 

SESJA PLAKATOWA

1        Uszkodzenie głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki u zawodowego piłkarza ręcznego- opis przypadku
Artur Jagodziński, Marcin Smolarczyk, Patrycja Choińska,
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

2        Wpływ kinesiotapingu na parametry równowagi i koordynacji ruchowej u aktywnych fizycznie osób po skręceniu stawu skokowego
Grzegorz Leszczyński, Magda Stolarczyk, Iwona Przepiórka, Artur Stolarczyk   
Warszawski Uniwersytet Medyczny

3        Ocena wpływu rodzaju aplikacji kinesiotapingu na parametry propriocepcji i równowagi u osób z bocznym przyparciem rzepki
Jagoda Paradowska, Paulina Pujer, Magda Stolarczyk, Artur Stolarczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny

4        Wpływ treningu z biofeedbackiem na funkcjonalną ocenę stawu biodrowego u pacjentów po zabiegu totalnej endoprotezoplastyki
Anna Jerzykowska, Paulina Jaczewska, Magda Stolarczyk, Iwona Przepiórka, Artur Stolarczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny

5        Ryzyko osteoporozy, a aktywność fizyczna wśród osób starszych
Joanna Androsiuk-Perkowska, Radosław Perkowski, Agnieszka Kujawska, Małgorzata Gajos, Sławomir Kujawski, Weronika Topka, Alicja Marzec, Marcin Kożuchowski, Agnieszka Kudanowska
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK

6        Ćwiczenia stopy i stawu skokowego stosowane w programach ćwiczeń u osób starszych Agnieszka Gołąb 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

7        Wpływ 8-tygodniowego treningu Nordic Walking na subiektywną ocenę sprawności fizycznej i lęku przed upadkiem u kobiet po 60 roku
Izabela Staszczak-Gawełda, Szymon Podsiadło, Joanna Stożek, Marek Żak
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

8        Poziom aktywności fizycznej oraz jej wpływ na jakość życia u pracowników straży pożarnej Ewelina Grabska, Anna Brzęk, Andrzej Knapik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9        Oddziaływanie rezonansem stochastycznym w reedukacji lokomocji u osób ze stwardnieniem rozsianym – studium przypadku
Mateusz Bartczyk, Andrzej Suchanowski
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

10        Psychospołeczne aspekty aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością ruchową
Zuzanna Stawikowska 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

11        Poziom wiedzy o autyzmie wśród studentów fizjoterapii i jego znaczenie dla procesu rehabilitacyjny dziecka z ASD
Piotr Poniewierski, Anna Kostiukow, Wojciech Strzelecki, Włodzimierz Samborski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12        Ocena codziennego funkcjonowania dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową w opinii badanych dzieci w stosunku do ich rodziców
Patrycja Perużyńska 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

13        Występujące przetrwałe odruchy pierwotne jako przejawy niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci – przegląd piśmiennictwa
Sara Górna, Ewa Gieysztor, Anna Maria Choińska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

14        Wpływ stosowania chodzików na rozwój funkcjonalny dzieci – badanie ankietowe
Dagmara Pikulska, Natalia Kapska, Marta Kaniowska, Bartłomiej Bykowski, Marta Darcz, Weronika Ekwińska, Emilia Stachowiak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15        Obuwie noszone przez dzieci w wieku przedszkolnym jako czynnik ryzyka występowania wad stóp
Michalina Cimoch 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16        Wpływ czasu korzystania ze sprzętu elektronicznego na ruchomość kręgosłupa dzieci w wieku przedszkolnym
Olga Bujnowska 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

17        Wiek i BMI a poczucie wartości własnego ciała u młodzieży oraz konsekwencje w ich postawach wobec aktywności fizycznej
Ewelina Bartocha, Magdalena Szynal, Anna Górecka
Śląski Uniwersytet Medyczny

18        Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa L-S w populacji osób studiujących fizjoterapię z oceną ich codziennego funkcjonowania
Weronika Pluta 
Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

19        Wpływ ćwiczeń metodą Pilates na aktywację oraz wzmocnienie siły i wytrzymałości kompleksu biodrowo - lędźwiowo - miednicznego u studentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Honorata Franus, Anna Sobianek, Maciej Janiszewski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

20        Wpływ ćwiczeń z pilates na zmniejszenie dolegliwości bólowych w kręgosłupie oraz na poprawę mobilności i siły mięśni tułowia
Marianna Olędzka 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

21        Wpływ fizjoterapii u kobiet ciężarnych na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w czasie trwania ciąży oraz po porodzie
Marianna Olędzka 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

22        Czy aplikacja KinesioTaping ma wpływ na rozstęp mięśni prostych brzucha? Badanie pilotażowe
Justyna Botór 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

23        Metoda Snoezelen – jako forma terapii w leczeniu przewlekłego bólu u pacjentów onkologicznych
Klaudia Bednarek, Joanna Matla, Bartłomiej Ptaszek
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

24        Sposoby walki z obrzękiem limfatycznym po mastektomii
Klaudia Boch, Krystyna Gawlik, Paulina Puś, Joanna Jutrzenka-Jesion
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

25        Uzupełniające metody fizjoterapii w leczeniu chorób psychosomatycznych o podłożu stresowym - przegląd literatury
Natalia Toryfter, Paulina Goławska, Aleksandra Niedźwiecka, Amanda Maria Augustynik
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku