PROGRAM RAMOWY

XIII Wiosna z Fizjoterapią PROGRAM RAMOWY

 

12.04.2019 (piątek) – Aula B Centrum Dydaktycznego WUM (9.00- 17.30)

8.00-9.00      Rejestracja uczestników

9.00-9.30      Część oficjalna: powitanie zaproszonych Gości i Uczestników, przemówienia organizatorów i Gości, otwarcie Konferencji

9.30-10.00    Wykład Inauguracyjny „Zespół poupadkowy – symptomatologia kliniczna oraz rola fizjoterapeuty w procesie profilaktyki i leczenia” dr hab. med., prof. UJK Marek Żak

10.00-11.15    Sesja I – Fizjoterapia w geriatrii – profilaktyka i leczenie

 

11.15-11.45    Przerwa kawowa

 

11.45-12.15   Wykład Mistrza "Dysfunkcje struktur dna miednicy – cele i zadania fizjoterapeuty w pracy
z pacjentem w wieku geriatrycznym"
 - dr n. med. Anita Sikora-Szubert

12.15-14.00    Sesja II – Tematy wolne cz. I

 

14.00-15.00    przerwa na lunch

15.00-16:00    Sesja III – Tematy wolne cz. II

 

15.00-16:00    Sesja Plakatowa (Sesja równoległa z Sesją III)

 

16.00-17.00    Dyskusja Panelowa n.t.:  „Rola, zadania i miejsce fizjoterapeuty w opiece gerontologicznej”

Moderatorzy: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. biol. Zbigniew Wroński

17.00-17.30    Rozdanie nagród, losowanie ankiet i uroczyste zakończenie obrad naukowych Konferencji

 

13.04.2019 (sobota) – Warsztaty praktyczne wielotematyczne

Zakład Rehabilitacji, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM (8.30- 15.00)