Rada Naukowa

(w kolejności alfabetycznej)

PRZEWODNICZĄCY
dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
dr n. med. MAREK KRASUSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


CZŁONKOWIE
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"
prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI
- Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI
- Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
prof. dr hab. med. KRZYSZTOF GALUS
- Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. k. f. MARIA GRODNER
- Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego
dr ANDRZEJ GRYGLEWICZ
- Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie
prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI
- Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI
- Polski Koordynator Dekady Kości i Stawów WHO
prof. nadzw. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA
- Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. PIOTR MAJCHER
- Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. n. med. DARIUSZ SZUKIEWICZ
- Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Oddziału Fizjoterapii
prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI
- Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii
prof. dr hab. MAREK WOŹNIEWSKI
- Przewodniczący Komitetu Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału VI Nauk Medycznych PAN, Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu