Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny X Wiosny z Fizjoterapią 


Przewodniczący:
dr n. o zdr. Anna Słupik - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego,

                                            Opiekun SKN Fizjoterapii

Paweł Jasiński - Przewodniczący SKN Fizjoterapii

V-ce przewodnicząca:

mgr Anna Mosiołek - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

 

Członkowie:
dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Aneta Bugalska - SKN Fizjoterapii

Marianna Górska - Członek Zarządu SKN Fizjoterapii

Anna Grabowska - SKN Fizjoterapii

Aleksandra Kobylarek - SKN Fizjoterapii

Paulina Korpelainen - SKN Fizjoterapii

Roch Kossowski - Członek Zarządu SKN Fizjoterapii

Monika Noszczyk - Członek Zarządu SKN Fizjoterapii

mgr Anna Obszyńska-Litwiniec - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

mgr Anna Ostaszewska - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Agata Skowron - Członek Zarządu SKN Fizjoterapii

Anna Skórka - SKN Fizjoterapii

Joanna Wójcik - SKN Fizjoterapii

Dominika Wrzosek - SKN Fizjoterapii

Magdalena Zielińska - Członek Zarządu SKN Fizjoterapii