Patronaty

PATRONAT HONOROWY

   JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. med. Marek Krawczyk

PATRONAT NAUKOWY

 Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji