Program Ramowy

XII Wiosna z Fizjoterapią

20-21.04.2018

PROGRAM RAMOWY

20.04.2018 (piątek) – Aula B Centrum Dydaktycznego WUM

8.00-9.00        Rejestracja uczestników

9.00-9.30      Część oficjalna: powitanie zaproszonych Gości i Uczestników,

                        przemówienia organizatorów i Gości, otwarcie Konferencji.  

9.30-10.00      Wykład inauguracyjny 

                         "Medycyna w slużbie  sportu (?) - jak to rozumiem?"
                          prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

10.00-10:15     Wykład jubileuszowy

                        "Jubileusz 80-lecia medycyny sportowej w Polsce"
                         dr n. med. Andrzej Bugajski 

10.15-11.30    Sesja I – Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie

11.30-11.45    Przerwa kawowa

11.45-12.15    Wykład „Mistrza” 

                        "Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami                                                      przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu"
                        dr Tomasz Stengert

12.15-13.30    Sesja II – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji

13.30-14.15    przerwa na lunch

14.15-14:45    Sesja Plakatowa - finał

14.45-15.45    Sesja III – Tematy wolne

15.45-16.30    Wykład eksperta 

16.30-17.15    Rozdanie nagród, losowanie ankiet i uroczyste zakończenie

                       obrad naukowych Konferencji 

21.04.2018 (sobota)Zakład Rehabilitacji (Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM)

8.00-16.00    WARSZTATY