II Wiosna z Fizjoterapią

II Wiosna z Fizjoterapią

CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

REHABILITACJA W GERIATRII
Warszawa, 18 kwietnia 2008 r.

Pobierz zeszyt streszczeń >>

Pobierz podsumowanie >>Komitet Organizacyjny

dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Przewodniczący
mgr ANNA SŁUPIK - V-ce Przewodnicząca
EMILIA ZYCH - Przewodnicząca SKN Fizjoterapii, V-ce Przewodnicząca

mgr MAGDALENA CZAJKOWSKA
ANETA CIESIELSKA - SKN Fizjoterapii
mgr MICHAŁ DWORNIK
MAŁGORZATA FRYSZKOWSKA - SKN Fizjoterapii
mgr JOANNA GOTLIB - Sekretarz Redakcji Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
dr n. med. MONIKA LEWANDOWSKA
AGNIESZKA LEWIŃSKA - SKN Fizjoterapii
mgr ANNA LITWINIEC
ANNA MIERZWIŃSKA - SKN Fizjoterapii
ANNA MOSIOŁEK - SKN Fizjoterapii
MARCIN PLENZLER - SKN Fizjoterapii
ANNA RAK - SKN Fizjoterapii
dr n. wych. fiz. EDYTA SMOLIS-BĄK
KATARZYNA WASIAK - SKN Fizjoterapii

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego:
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL 
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Solec 57, 00-424 Warszawa
tel/fax: 022 622 80 05
e-mail: wiosnazfizjo@interia.pl

Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii

CZŁONKOWIE (w kolejności alfabetycznej)
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, 
Redaktor Naczelny "Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji" 

prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI - Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. med. JANUSZ DOMANIECKI - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
prof. dr hab. KRZYSZTOF GALUS - Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie
dr ANDRZEJ GRYGLEWICZ - Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
dr n. med. MAREK KRASUSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI - Polski Koordynator Dekady Kości 
i Stawów WHO

dr hab. med. KRYSTYNA M. KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Instytutu Reumatologii w Warszawie
prof. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. PIOTR MAJCHER - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. med. ARTUR MAMCARZ - Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ds. Oddziału Fizjoterapii