Warsztaty

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach!

Warsztaty odbywają się w sobotę (23.04.2016 r.).

Na warsztaty będzie można się zapisać od 09.04.2016r.

Przypominamy, że rejestracja na warsztaty jest aktywna TYLKO DO 20 kwietnia!

Po 20 kwietnia zostaną wysłane na Wasze maile informacje o kwalifikacji na warsztat!

Przypominamy, że kolejność zgłoszeń w tym roku nie ma znaczenia, ponieważ mamy inteligentny system, który przydziela do warsztatów wg ustalonego algorytmu.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WARSZTACIE JEST DODATKOWE POTWIERDZENIE NA STANOWISKU REJESTRACYJNYM W PIĄTEK (22 KWIETNIA), DO GODZINY 12.15.

Po tym czasie, aplikacja internetowa do zapisów będzie ponownie uruchomiona (www.wiosnazfizjowum.pl).

W godzinach 12.15 – 15.00 będą mogły się zarejestrować osoby, które wcześniej nie dostały się na wybrany warsztat lub nie rejestrowały się wcale (2 tura zapisów).

Warunkiem zapisania się na warsztaty są wolne miejsca.

Kwalifikacja (2 tura zapisów) na warsztaty zostanie wysłana na maila około godziny 18.00, 22 kwietnia.


Tu znajduje się grafik warsztatów: grafik_warsztaty.

Tu znajduje się strona, na której rejestruje się na warsztaty:   http://www.wiosnazfizjowum.pl/.


Zasady rejestracji:

1) Aby zapisać się na warsztat na X Wiośnie z Fizjoterapią wymagane jest utworzenie konta na stronie aplikacji (link pojawi się na stronie wydarzenia na Facebooku w sobotę 9.04 o godz. 18).

2) Żeby utworzyć konto trzeba podać wszystkie swoje dane.

3) Niezbędne jest również podanie swojego adresu e-mail, na który zostanie przysłany link aktywacyjny.

4) Po aktywacji konta można przeglądać ofertę warsztatową oraz dokonać zapisu na wybrane przez siebie warsztaty.

UWAGA! System umożliwia zapis jedynie na te warsztaty, na które użytkownik spełnia wymagania wiekowe. 
Jeżeli ktoś nie spełnia wymagań (np. jest na studiach magisterskich, a warsztat jest dedykowany dla studentów I i II roku licencjatu) nie będzie miał możliwości zapisu.

5) System blokuje również możliwość zapisania się na warsztaty odbywające się w jednym czasie.

6) W trakcie zapisów wybrane warsztaty należy uszeregować od tego, w którym najbardziej chce się uczestniczyć, do tego, na którym zależy nam najmniej. Na tej podstawie system przydzieli miejsca po zamknięciu rejestracji.

7) Zapisy na warsztaty można zmienić do 20 kwietnia 2016

8) Po 20 kwietnia każdy z użytkowników otrzyma informację mailową na jakie zajęcia warsztatowe został przyjęty na listę uczestników.

 

 

1) Badanie Fizjoterapeutyczne Pacjenta zgodne z wytycznymi ICF

    Prowadzący: Aleksander Lizak

Na warsztacie zostanie przedstawiony sposób badania fizjoterapeutycznego i dokumentacji z wykorzystaniem ICF (Interanational Classification of Functioning Dissaibilty and Health). Dokładnie przeanalizowana zostanie aktywność przejścia z siadu do stania z wszystkimi możliwymi przyczynami tego ograniczenia. Poruszone zostaną tematy testów i dokumentacji.

 

2) Intensywna Fizjoterapia po uszkodzeniu mózgu u dorosłych chorych

    Prowadzący: dr hab. Maciej Krawczyk

W czasie warsztatu prowadzący wykona 45 minutową demonstrację pracy z pacjentem po udarze mózgu, a w czasie kolejnych 45 minut dokona analizy najważniejszych elementów zawartych w leczeniu. Istotą warsztatów jest przedstawienie nowoczesnego podejścia do fizjoterapii chorych z niedowładem połowicznym, którego podstawowymi elementami są jednoczesna stymulacja wszystkich segmentów ciała pacjenta i praca w wysokich pozycjach ciała.

 

3) Badanie różnicowe kręgosłupa lędźwiowego, stawu biodrowego i krzyżowo – biodrowych

    Prowadzący: mgr Ernest Wiśniewski

Bóle krzyża, czyli objawy bólowe zlokalizowane  w obszarze lędźwiowo-krzyżowym  mogą mieć różną lokalizację zarówno pod względem regionu jak i zajętych struktur i mogą dotyczyć:  struktur stawowo-więzadłowo –mięśniowych kręgosłupa lędźwiowego, struktur nerwowych, ale również stawów krzyżowo- biodrowych i stawu biodrowego. W takcie trakcie warsztatu zostanie przedstawione modelowe badanie funkcjonalne różnicujące objawy w zależności od regionu i struktury na podstawie interpretacji zachowania się objawów w wywiadzie i w tracie analizy ruchu.

 

4) Zastosowanie Kinesiotapingu w profilaktyce i po urazach stawu skokowego

    Prowadzący: mgr Agnieszka Wierciak

Na warsztacie zostanie przedstawione zarówno praktyczne zastosowanie aplikacji kinesiotapingu na staw skokowy po urazach, jak i techniki profilaktyczne. Techniki mają zastosowanie w sporcie amatorskim jak i profesjonalnym.

 

5) Znaczenie stymulacji mięśni tułowia u dzieci wg metody PNF na podstawie wybranych przykładów

    Prowadzący: dr Agnieszka Stępień

Warsztaty „Znaczenie stymulacji mięśni tułowia u dzieci wg metody PNF na podstawie wybranych przykładów”. dr Agnieszka Stępień, Advanced Instructor IPNFA Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, AWF Warszawa Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania metody PNF w procesie fizjoterapii dzieci z wybranymi dysfunkcjami narządu ruchu i układu nerwowego. Planowane jest omówienie przykładów zastosowania procedur fizjoterapeutycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, rdzeniowym zanikiem mięśni i skoliozą. Każda z wymienionych jednostek chorobowych / zespołów charakteryzuje się innymi objawami i wymaga odmiennego postępowania. Warsztaty będą miały charakter praktyczny – zademonstrowane zostaną typowe zaburzenia ruchowe obserwowane u dzieci z określoną diagnozą oraz wzorce, techniki i zasady główne koncepcji PNF, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Omówione zostaną także typowe wskazania i przeciwwskazania w procesie fizjoterapii. Podstawą programów usprawniania ruchowego dzieci jest trening kontroli posturalnej, w którym wykorzystuje się stymulację mięśni tułowia. Prawidłowa funkcja mięśni tułowia jest niezbędna podczas zmian pozycji ciała, utrzymywania pozycji, wykonywania ruchów kończyn górnych i w trakcie chodu. Stymulację wybranych mięśni prowadzi się w sposób bezpośredni lub pośredni, wykorzystując wiedzę o synergiach mięśniowych i możliwościach pobudzenia odległych mięśni w łańcuchach mięśniowych (irradiacja). Terapia odbywa się różnych pozycjach wyjściowych, a każda z nich stwarza inne możliwości do treningu mięśni w różnych ustawieniach kątowych w stawach. Wskazanie punktów kluczowych dla osiągnięcia lub poprawy określonej aktywności ruchowej wymaga wnikliwej diagnostyki funkcjonalnej. Ważna jest także ocena efektywności stosowanych procedur. W trakcie warsztatów omówione zostaną podstawowe zasady pracy i mechaniki ciała fizjoterapeuty w różnych pozycjach. Uczestnicy będą mieć szansę podnieść swoje praktyczne umiejętności i uzyskać indywidualne wskazówki od instruktora. W końcowej części spotkania przewidziany jest czas na dyskusję. Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie stroju i obuwia sportowego.

 

6) Badanie stawu kolanowego i jego interpretacja

    Prowadzący: mgr Joanna Jaczewska-Bogacka

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostanie szczegółowe badanie podmiotowe i przedmiotowe stawu kolanowego w praktyce, testy funkcjonalne, anatomia palpacyjna oraz rozumowanie kliniczne prowadzące do konkretnej interwencji fizjoterapeutycznej. Dodatkowo prowadząca warsztat przedstawi zdjęcia radiologiczne z najczęstszymi patologiami w obrębie stawu kolanowego i pokaże uczestnikom jak je interpretować.

 

7) Żywa Anatomia

    Prowadzący: mgr Dawid Dziedzic

Na warsztacie zaprezentowana zostanie anatomia palpacyjna wybranych punktów kostnych, więzadeł, mięśni, nerwów i naczyń kończyny górnej i tułowia.

 

8) FDM

    Prowadzący: mgr Anna Mosiołek

Koncepcja FDM definuje sześć zmian patologicznych w obrębie powięzi. Według tej koncepcji każdy uraz układu mięśniowo-szkieletowego składa się z jednej lub kilku zmian patologicznych tkanki łącznej (powięzi, więzadeł, ścięgien). Celem warsztatu jest omówienie zniekształceń powięzi wg Typaldosa. Uczestnicy będą mieli również możliwość praktyczne wykonania na sobie wybranych technik wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji powięzi.

 

9) Zaburzenia chodu w MPD - podejście fizjoterapeuty i ortotyka

    Prowadzący: mgr Beata Wnuk i mgr Krzysztof Krasowicz

Na warsztacie zostanue poruszonych kilka najważniejszych kwestii:

- ocena zaburzeń chodu

- klasyfikacja wzorców chodu

- terapia wg koncepcji PNF i NDT Bobath

- dobór zaopatrzenia ortotycznego

 

10) Odnowa biologiczna po treningu

      Prowadzący: mgr Kinga Klaś - Pupar

Warsztat składa się z 2 części, każda po 2h:

1 część:

„Trening funkcjonalny - skoczność i zwinność w sztukach walki.”.

2 część:

„Odnowa psychosomatyczna po treningu skocznościowo-zwinnościowym w sztukach walki”

 

11) Pilates

     Prowadzący: mgr Anna Sobianek

Praktyczne wykorzystanie metody Pilates w fizjoterapii.

 

12) Zawód fizjoterapeuta - jak osiągnąć sukces osobisty, zawodowy i biznesowy”

      Prowadzący: dr Tomasz Chomiuk

Od czego zacząć – czyli planowanie przyszłości. Jak dbać o własny wizerunek.

Komunikacja i aktywne słuchanie. Motywacja własna i pacjenta. Jak zacząć zarabiać.Jakich błędów nie wolno Ci popełniać tak aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Sposoby promocji: co się sprawdza a w co nie warto inwestować.

 

13) Kobiety ciężarne

      Prowadzący: mgr Anna Mosiołek

Warsztat ma na celu przybliżenie roli fizjoterapeuty w pracy z kobietami w ciąży.

Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia, m. in:

- praca indywidualna z kobietami w ciąży

- rola fizjoterapeuty w szkole rodzenia

- aktywność ruchowa kobiet w ciąży.

 

14) Athletic 1080

 Ocena ruchu 1080 (MAP 1080), jest to system testów odzwierciedlających czynniki fizyczne określające wydajność funkcjonalną organizmu. Umożliwiający zaprojektowanie skutecznych programów rehabilitacji i treningu.

 

15) Czego pacjenci powinni dowiedzieć się od fizjoterapeuty w zakresie ergonomii

      Prowadzący: dr Tomasz Chomiuk

Co to jest ergonomia i dlaczego jest coraz ważniejsza? Schorzenia powiązane z pracą. Ergonomia w życiu codziennym i w pracy. Nowoczesne rozwiązania ergonomiczne. Jak i po co edukować pacjentów.

 

16) Zasady zastosowania osteopatii w praktyce

      Prowadzący: Torsten Liem

New insights into fascial relations and functional importance of the Dura Mater in the high cervical region and its application in OMT

The anatomy of the spinal Dura Mater in the upper cervical region is complex, deviates   significantly from that in other spinal regions, and is clinically significant. These aspects will be   outlined and discussed in the proposed workshop, considering the anatomical relationships of the spinal Dura Mater from a functional perspective, discussing their clinical significance, and integrating views on possible manual therapy interventions. The workshop is based on more recent findings in the field as referenced from various research articles as well as several articles and books on the topic, published by the presenter. Specifically, participants will acquire knowledge on anatomical and functional relationships of the Dura Mater in the upper cervical region, relevant bony, ligamentous, muscular, fascial, nerval, and vascular relationships are shown and discussed, and palpatory approaches to the above structures are shown for their evaluation and potential treatment

 

17) Trening mięśni brzucha oraz mobilizacja przepony pod kontrolą usg

      Prowadzący: Tomasz Zubala

Celem warsztatu jest przedstawienie treningu mięśni brzucha z wykorzystaniem USG. Przedstawiona będzie ultrasonografia czynnościowa umożliwiająca dokonanie dokładniejszej oceny funkcjonalnej oraz obiektywnej oceny postępów terapii. USG pozwala na precyzyjniejszą naukę wykonywania ćwiczeń oraz zrozumienie ich działania. Warsztat pozwala zrozumieć czynność mięśni brzucha w praktyce. Podczas warsztatu będziemy obserwować ruch przepony, a także proste sposoby na jej mobilizację pod kontrolą usg.

 

18) Czy istnieją sposoby analizy efektywności funkcji pacjenta? Jak i po co oceniać funkcję?

      Prowadzący: mgr Paweł Laskowski

Warsztat przedstawiać będzie podstawowe założenia systemu Funkcjonalnej Terapii Manualnej, który został stworzony w 1978 roku przez G.Johnson’a. G.Johnson przez wiele lat współpracował z M.Knott (PNF) i oparł swój system korzystając z jej wiedzy i doświadczenia, a następnie twórczo go rozbudował wykorzystując wiele elementów z innych metod tj. Cyriax, Kaltenborna, technik osteopatycznych, Feldenkraisa, Rolfingu i in. Podczas warsztatu odpowiemy na pytanie: Czy testy funkcjonalne opracowane i używane w systemie Funkcjonalnej Terapii Manualnej są efektywnym narzędziem podnoszącym jakość i efektywność zintegrowanego procesu terapeutycznego?