Rada naukowa

 

 

RADA NAUKOWA – XIII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

 

Przewodniczący

dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

 

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

dr n. med. KATARZYNA BROCZEK – Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA –  Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Prezes Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, p. o. Kierownika  Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. n. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie , członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF KLUKOWSKI – Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. med. TOMASZ KOSTKA – Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi

dr hab. n. o k. f. MACIEJ KRAWCZYK, prof. IPiN – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, członek Zarządu Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”

prof. dr hab. n. med. JACEK KRUCZYŃSKI – Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów WHO”

dr hab. n. med. PIOTR MAJCHER, prof. UM w Lublinie - Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

dr hab. n. med. BARTOSZ MOLIK, prof. AWF w Warszawie - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr hab. MAŁGORZATA MOSSAKOWSKA - członek ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

dr hab. n o k. f. JAN SZCZEGIELNIAK, prof. PO – Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii, Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. med. PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. med. KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS – Przewodnicząca ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. biol. ZBIGNIEW WROŃSKI - Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów ds. Nauki i Edukacji

dr hab. n. med. MAREK ŻAK, prof. UJK - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach