Laureaci

KATEGORIA STUDIÓW LICENCJACKICH

I MIEJSCE

Zależność między aktywnością fizyczną a podatnością na uszkodzenia ciała podczas upadków - Olga Skiba

II MIEJSCE

Analiza przystosowania warszawskich szpitali do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się           na wózku inwalidzkim - Aleksandra Kobylarek, Agnieszka Zmysłowska

III MIEJSCE

Wpływ kompresji powierzchni stawowych na poprawę czucia głębokiego – doniesienie wstępne - Anna Kotyś, Damian Senecki, Sylwia Stiler, Mariusz Mazgaj

KATEGORIA STUDIÓW MAGISTERSKICH

I MIEJSCE

Aktywność mięśnia prostego uda tradycyjnych i zmodyfikowanych przysiadów – badanie pilotażowe - Maja Świątek

II MIEJSCE

Wpływ wieku na restytucję powysiłkową - Ewelina Grabska, Piotr Rzepnicki, Karolina Chacko

III MIEJSCE

Możliwości wykorzystania telefonu komórkowego w badaniu krzywizn strzałkowych kręgosłupa                         i elastyczności wybranych mięśni obręczy biodrowej - Jakub Waś, Dominik Sitarski, Paulina Pawłowska, Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski

KATEGORIA STUDIÓW DOKTORANCKICH/ABSOLWENT

I MIEJSCE

Ocena wybranych parametrów postawy górnej części ciała, ruchomości kręgosłupa oraz ruchomości klatki piersiowej chłopców chorujących na astmę. Doniesienie wstępne. - Sandra Osipiuk, Beata Oko

II MIEJSCE

Poziom aktywności kończyny górnej z przetoką tętniczo-żylną a siła chwytu ręki w grupie pacjentów hemodializowanych z powodu przewlekłej choroby nerek - Katarzyna Kubasiak, Katarzyna Chojak-Fijałka, Krzysztof Jamka

III MIEJSCE

Możliwości wykorzystania bioimpedancji do monitorowania zmian w komponentach ciała kontuzjowanych sportowców amatorów - Anna Anyżewska, Agata Wawrzyniak


NAJLEPSZA PRACA SYMPOZJUM

Porównanie ubytku oraz odbudowy funkcji ręki u pacjentów z całkowitymi uszkodzeniami ścięgien prostownika długiego kciuka i zginacza długiego kciuka - Krzysztof Jamka


NAGRODA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

Ocena krzywizn kręgosłupa i symetrii tułowia u dzieci uczących się gry na skrzypcach - Anna Cygańska, Karol Jaskulski