Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI
mgr ANNA MOSIOŁEK – Przewodnicząca SKN Fizjoterapii


V-ce przewodniczący:
KATARZYNA BIENIAS – V-ce Przewodnicząca SKN Fizjoterapii

Członkowie:
KAROLINA BORCZ – SKN Fizjoterapii
MAGDALENA DMITRUK – SKN Fizjoterapii
EWA DURKA – SKN Fizjoterapii
MAGDALENA FIGAT – SKN Fizjoterapii
dr n. o zdr. JOANNA GOTLIB – Sekretarz Redakcji Czasopisma „Ortopedia Traumatologia
Rehabilitacja”
KRZYSZTOF JAWORSKI – SKN Fizjoterapii
TADEUSZ KOWALEWSKI – SKN Fizjoterapii
NATALIA MROZEK – SKN Fizjoterapii
mgr ANNA OBSZYŃSKA-LITWINIEC – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
mgr ANNA OSTASZEWSKA – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
PAULINA POŚWIATA – SKN Fizjoterapii
mgr ANNA SŁUPIK – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
KAROLINA SKŁADANOWSKA – SKN Fizjoterapii
MAŁGORZATA SMODEREK – SKN Fizjoterapii
ILONA WAGNER – SKN Fizjoterapii
TOMASZ WRONA – SKN Fizjoterapii
KRZYSZTOF ZAPAŁ – SKN Fizjoterapii