Laureaci

I MIEJSCE

Ocena skuteczności korekcji stóp płaskich za pomocą plastrowania dynamicznego na podstawie badania podoskopowego i analizy chodu – Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski, Karolina Białobrzewska, Paulina Pawłowska – Olsztyn 

II MIEJSCE

Analiza procesu uczenia się w komputerowym treningu koordynacji wzrokowo - ruchowej ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym – Alicja Ruszczak, Mateusz Kruszyński, Rafał Babecki, Łukasz Polak, Anna Mosiołek – Warszawa 

III MIEJSCE

Ocena jakości autokorekcji postawy ciała pod wpływem komendy "wyprostuj się" – Paulina Pawłowska, Dariusz Czaprowski, Dominik Sitarski – OlsztynRÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

- Wpływ aplikacji mięśniowej Kinesiology Tapingu na napięcie spoczynkowe mięśnia czworobocznego – Michał Dzierzgwa – Warszawa 

- Wpływ ćwiczeń sensomotorycznych u wyczynowych kajakarzy slalomowych na ich stan funkcjonalny oceniany testem FMS – Dorota Reszelewska – Warszawa

- Ocena aktywności mięśnia prostego uda przy zastosowaniu dwóch technik energizacji mięśni: hamowania reciprokalnego i poizometrycznej relaksacji - doniesienie wstępne – Gabriela Bidzińska, Kamil Zwierzchowski, Anna Kołcz-Trzęsicka, Ewelina Lepsy, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek – Opole, Wrocław

- Ocena wpływu wybranych czynników klinicznych i demograficznych na efekty wczesnej rehabilitacji u chorych po udarze mózgu  – Dominika Flis, Agnieszka Bejer – RzeszówNAGRODA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

Ocena skuteczności korekcji stóp płaskich za pomocą plastrowania dynamicznego na podstawie badania podoskopowego i analizy chodu – Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski, Karolina Białobrzewska, Paulina Pawłowska – Olsztyn