Program Szczegółowy

8:00 - 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30 - 10:00 OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM, POWITANIE I PRZEMÓWIENIA GOŚCI

10:00 - 10:30 WYKŁAD INAUGURACYJNY

„Droga do przebudzenia- znaczenie fizjoterapii w procesie opieki nad dzieckiem w śpiączce”

Dr n. kult. fiz. Agnieszka Stępień, Lek. Andrzej Lach, Mgr Katarzyna Chmielewska, Mgr Hubert Grycza,

Mgr Krzysztof Chmielewski, Mgr Maciej Kopciński, Mgr Michał Kusociński

Klinika „Budzik” w Warszawie

10:30 - 12:20 SESJA I- Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji, cz. 1.

(moduły 7-minutowe: 5-minutowa prezentacja i 2-minutowa dyskusja)

1. Ocena wybranych parametrów stabilności posturalnej osób młodych w odniesieniu do płci,

cech somatycznych i lateralizacji kończyn

Katarzyna Rajfur, Ewa Stasiak, Kuba Ptaszkowski, Małgorzata Pasternok, Tomasz Halski,

Anna Kołcz-Trzęsicka; Opole, Wrocław

2. Wpływ poziomu nasilenia lęku i depresji oraz stopnia odczuwalnych dolegliwości bólowych na stabilność

posturalną pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka

Dominika Flis; Rzeszów

3. Nieprawidłowości w wykonywaniu dynamicznych reakcji równoważnych u osób z chorobą Parkinsona

Doniesienie wstępne

Karolina Borcz, Jakub Stolarski; Warszawa

4. Ocena parametrów równowagi u pacjentów z chorobą Alzheimera i zaburzeniami funkcji poznawczych

Magda Kosmala, Jakub Stolarski; Warszawa

5. Zmiany parametrów kinematycznych chodu i równowagi u dzieci z MPD uczestniczących w treningu

chodu w warunkach dynamicznego odciążenia. Doniesienia wstępne

Dominika Flis; Rzeszów

6. Analiza posturo graficzna akomodacji układu równowagi u pacjenta po udarze TIA: opis przypadku

Zwierzchowski Kamil, Bidzińska Gabriela, Matusz Tomasz, Tkocz Piotr, Biliński Grzegorz; Opole

7. Funkcjonalna elektrostymulacja kontrolowana za pomocą interfejsu mózg-komputer w rehabilitacji ręki

po udarze - przegląd literatury

Magdalena Zych; Warszawa

8. Ocena wpływu zaburzeń czucia głębokiego na powrót sprawności funkcjonalnej pacjentów po udarze

niedokrwiennym mózgu w okresie hospitalizacji - doniesienie wstępne

Justyna Radzimirska, Daniel Malczewski; Warszawa

9. Wpływ kompresji powierzchni stawowych na poprawę czucia głębokiego - doniesienie wstępne

Anna Kotyś, Damian Senecki, Sylwia Stiler, Mariusz Mazgaj; Katowice

10. Możliwości wykorzystania telefonu komórkowego w badaniu krzywizn strzałkowych kręgosłupa i

elastyczności wybranych mięśni obręczy biodrowej

Jakub Waś, Dominik Sitarski, Paulina Pawłowska, Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski; Warszawa

11. Ocena krzywizn kręgosłupa i symetrii tułowia u dzieci uczących się gry na skrzypcach

Anna Cygańska, Karol Jaskulski; Warszawa

12. Ocena wybranych parametrów postawy górnej części ciała, ruchomości kręgosłupa oraz ruchomości

klatki piersiowej chłopców chorujących na astmę. Doniesienie wstępne

Sandra Osipiuk, Beata Oko; Warszawa

13. Różnica przebiegu osi ciała przed i po komendzie „wyprostuj się!” - doniesienie wstępne

Damian Senecki, Anna Kotyś, Sylwia Stiler, Mariusz Mazgaj; Katowice

14. Porównanie ubytku oraz odbudowy funkcji ręki u pacjentów z całkowitymi uszkodzeniami ścięgien

prostownika długiego kciuka i zginacza długiego ręki

Krzysztof Jamka; Kraków

15. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów wykorzystania ultrasonografii w rehabilitacji

pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

Małgorzata Werbicka, Robert Jopowicz, dr hab. Artur Stolarczyk; Warszawa

12:20 - 12:40 Przerwa

12:40 - 13:10 WYKŁAD ZAWODOWCA (wykład w języku angielskim, tłumaczony symultanicznie)

„Osteopatia: medycyna przyszłości ? ”

Torsten Liem DO, MSc Ost. MSc Paed Ost

Polska Akademia Medycyny Osteopatycznej

13:10 - 14:25 SESJA II – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji, cz. 2

(moduły 7-minutowe: 5-minutowa prezentacja i 2-minutowa dyskusja)

1. Ocena zależności pomiędzy skróceniem czynnościowym kończyny dolnej i rotacją miednicy

a kierunkiem osi ruchu w cyklu chodu

Joanna Gil, Mateusz Olasek, Barbara Grzegorczyk-Sałata, Agnieszka Kozieł, Katarzyna Zgid,

Beata Załuska, Ireneusz Jurczak; Łódź

2. Zastosowanie metody FDM w leczeniu obustronnego zespołu bolesnego barku - opis przypadku

Krzysztof Jamka, Katarzyna Kubasiak, Grzegorz Jamka; Kraków

3. Wpływ masażu lodem na redukcję powysiłkowej bolesności mięśnia czworogłowego uda

Adrianna Dominika Bartnicka; Warszawa

4. Skuteczność odnowy biologicznej w przeciwdziałaniu dolegliwościom bólowym towarzyszącym

osobom uprawiającym jeździectwo

Joanna Jagiełka, Piotr Górecki; Poznań

5. Wpływ Kinesiology Tapingu na redukcję opóźnionej bolesności mięśnia dwugłowego ramienia

Beata Oko, Sandra Osipiuk; Warszawa

6. Elektromiograficzna analiza wpływu aplikacji Kinesiology Taping na poziom rozluźnienia mięśni

przykręgosłupowych i redukcję dolegliwości bólowych u kobiet po porodzie - doniesienie wstępne

Bidzińska Gabriela, Zwierzchowski Kamil, Pasternok Małgorzata, Rajfur Joanna, Słupska Lucyna,

Ptaszkowski Kuba, Dymarek Robert, Biliński Grzegorz; Opole, Wrocław

7. Elektromiograficzna analiza wpływu aplikacji Kinesiology Taping na poziom rozluźnienia części

zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu- randomizowane doniesienie wstępne z grupą placebo

Tkocz Piotr, Matusz Tomasz, Bidzińska Gabriela, Zwierzchowski Kamil, Ptaszkowski Kuba,

Słupska Lucyna, Dymarek Robert, Biliński Grzegorz; Opole, Wrocław

8. Aktywność mięśnia prostego uda podczas tradycyjnych i zmodyfikowanych przysiadów -

badanie pilotażowe

Maja Świątek; Warszawa

9. Posturograficzna analiza wpływu aplikacji Kinezjology Tapingu oraz maty do stymulacji taktylnej na

równowagę w pionowej pozycji ciała - randomizowane doniesienie wstępne

Matusz Tomasz, Tkocz Piotr, Bidzińska Gabriela, Zwierzchowski Kamil, Ptaszkowski Kuba, Lucyna

Słupska, Robert Dymarek, Biliński Grzegorz; Opole, Wrocław

10. Zależność między aktywnością fizyczną a podatnością na uszkodzenia ciała podczas upadków

Olga Skiba; Warszawa

14:25 - 15:05 Przerwa

15:05 - 16:35 SESJA III – Tematy wolne

(moduły 7-minutowe: 5-minutowa prezentacja i 2-minutowa dyskusja)

1. Ocena zmian aktywności bioelektrycznej mięśni prostych brzucha i prostowników grzbietu w czasie

aktywacji mięśni głębokich - doniesienia wstępne

Bidzińska Gabriela, Matusz Tomasz, Tkocz Piotr, Słupska Lucyna, Ptaszkowski Kuba, Dymarek Robert,

Kołcz- Trzęsicka Anna; Opole, Wrocław

2. Wpływ aktywności fizycznej na efekty kompleksowej rehabilitacji u pacjentów z dolegliwościami

bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa

Dominika Flis; Rzeszów

3. Wpływ ćwiczeń ogólno usprawniających na równowagę i chód osób niepełnosprawnych uczęszczających

do warsztatów terapii zajęciowej

Ewa Brzozowska; Kraków

4. Wpływ trzymiesięcznego pobytu w mieszkaniu chronionym - treningowym na samodzielność osób

z niepełnosprawnością ruchową

Zuzanna Gierlak; Warszawa

5. Analiza przystosowania warszawskich szpitali do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na

wózku inwalidzkim

Aleksandra Kobylarek; Warszawa

6. Poziom aktywności kończyny górnej z przetoką tętniczo – żylną a siła chwytu ręki w grupie pacjentów

hemodializowanych z powodu przewlekłej choroby nerek

Katarzyna Kubasiak, Katarzyna Chojak- Fijałka, Krzysztof Jamka; Kraków

7. Efekty dogoterapii u dziecka z autyzmem - opis przypadku

Magdalena Kobylińska; Poznań

8. Analiza ćwiczeń manualnych na kształtowanie integracji psychomotorycznej

Piotr Styczeń, Adam Fijewski; Warszawa, Lublin

9. Wpływ wieku na restytucję powysiłkową

Grabska Ewelina, Rzepnicki Piotr, Chacko Karolina; Katowice

10. Możliwości wykorzystania bioimpedancji do monitorowania zmian w komponentach ciała

kontuzjowanych sportowców amatorów

Anna Anyżewska, Agata Wawrzyniak; Warszawa

11. Zachowania prozdrowotne studentów fizjoterapii

Paulina Wieczorek, Krzysztof Dąbrowski, Dominik Ostrzechowski, Krzysztof Nemeczek, Wioletta

Chomicz, Dorota Nowak; Szczecin

12. Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u uczniów wybranych gimnazjów

miasta Rzeszowa

Agnieszka Żołądek; Rzeszów

16:35 - 17:35 WYKŁAD EKSPERTA (wykład z pokazem)

„Trening chodu u pacjentów neurologicznych z wykorzystaniem egzoszkieletu Ekso GT”

Mgr Piotr Baranowski, Mgr Grzegorz Boczula

Pacjent - Sławek Jędrzejko

Firma Technomex z Gliwic

17:35 - 18:00 WRĘCZENIE NAGRÓD, LOSOWANIE ANKIET, ZAMKNIĘCIE SYMPOZJUM


SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Piątek - 24.04.2015 r.

Godzina: 21:00

Klub Medyka, ul. Oczki 1A, Warszawa


WARSZTATY

Sobota - 25.04.2015 r.

9:00 - 12:00 Zastosowanie zasad osteopatii

w praktyce

Prowadzący: Torstem Liem

9:00 -10:30 Problemy obręczy barkowej - badanie

i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF

Prowadzący: Joanna Jaczewska

9:00 -10:30 Zasady układania treningu

Prowadzący: Anna Lipka

12:30 -15:30 FDM - Fascial Distortion Model

Prowadzący: Anna Mosiołek

10:45 - 12:15 Kinezio Taping, zasady i wskazania -

przykłady praktyczne

Prowadzący: Agnieszka Wierciak

10:45 - 12:15 Zarządzanie czasem

Prowadzący: IMFSA-Poland

12:30 -14:30 Koncepcja Cyriax - badanie

różnicowe stopy i propozycje terapii

Prowadzący: Maciej Rębisz

12:30 - 14:00 Motywacja

Prowadzący: IMFSA-Poland

14:30 - 19:30 Żywa Anatomia

Prowadzący: Dawid Dziedzic

14:45 - 16:45 Badanie różnicowe kręgosłupa

lędźwiowego i stawu biodrowego z punktu

widzenia terapii manualnej przy zaburzeniach

chodu pacjenta

Prowadzący: Ernest Wiśniewski

16:00 -17:15 lub 17:30 -18:45

Zastosowanie podstawowych technik

osteopatycznych i anatomii palpacyjnej pod

kontrolą USG

Prowadzący: Michał Dwornik, Wojciech Ruciński


SPACER PO ULICACH WARSZAWY

Niedziela - 26.04.2015 r.

Godzina: 10:00 - 12:00

Spotkanie pod kolumną Zygmunta, Plac Zamkowy

Kod Dawnej Warszawy - tajemnice i sekrety mieszczan

Zapraszamy na wędrówkę uliczkami średniowiecznego miasta, i eleganckich przedmieść - prawdziwego salonu

stolicy. Dowiemy się m.in. skąd wzięła nazwę Góra Gnojna, dlaczego goryl je banana na Miodowej,

o zamachu na króla, gdzie powieszono biskupa, oraz gdzie odbyły się trupie zaślubiny.