III Wiosna z Fizjoterapią

CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
REHABILITACJA W GERIATRII
Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Pobierz formularz zgłoszenia >>

Pobierz program >>

Pobierz komunikat >>

Patronat

POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. med. Marek Krawczyk

PATRONAT NAUKOWY

  • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
  • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
  • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne


PATRONAT MEDIALNY - czasopisma:
Fizjoterapia Polska (4 pkt. d. KBN)
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (6 pkt. d. KBN)

ORGANIZATORZY

  • Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
  • Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI 
ANNA MOSIOŁEK
 - SKN Fizjoterapii

Członkowie
dr n. med. MICHAŁ DWORNIK
MAŁGORZATA FRYSZKOWSKA
 - SKN Fizjoterapii
mgr JOANNA GOTLIB - Sekretarz Redakcji Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
AGNIESZKA LEWIŃSKA - SKN Fizjoterapii
mgr ANNA LITWINIEC
ANNA MIERZWIŃSKA
 - SKN Fizjoterapii
MARCIN PLENZLER - SKN Fizjoterapii
ANNA RAK - SKN Fizjoterapii
mgr ANNA SŁUPIK
ŁUKASZ WIELGOSZ
 - SKN Fizjoterapii

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego:
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Solec 57, 00-424 Warszawa
tel/fax: 022 622 80 05
e-mail: wiosnazfizjo@interia.pl

Rada Naukowa

PRZEWODNICZACY
dr n. med. MAREK KRASUSKI Krajowy Konsultant w Dziedzinie 
Rehabilitacji Medycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii

CZŁONKOWIE
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny "Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji" 
prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI - Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. med. JANUSZ DOMANIECKI - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
prof. dr hab. med.KRZYSZTOF GALUS - Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
dr ANDRZEJ GRYGLEWICZ - Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI - Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI - Polski Koordynator Dekady Kości 
i Stawów WHO

prof. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. PIOTR MAJCHER - Prorektor ds. Wydziału Fizjoterapii Szkoły Wyższej w Puławach, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. n. med. DARIUSZ SZUKIEWICZ - Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Oddziału Fizjoterapii