Ważne informacje

 

1.      Sympozjum odbędzie się w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a (budynek obok Rektoratu WUM) w godzinach 9.30-18.00.

2.      Rejestracja uczestników w dniu konferencji oraz wydawanie zeszytów streszczeń i identyfikatorów rozpocznie się o godzinie 8:30. Sekretariat będzie czynny w godzinach 8:30-12.30.

3.      Certyfikaty uczestnictwa w konferencji będą wydawane po jej zakończeniu.

4.      Organizatorzy zapewniają tylko zarejestrowanym uczestnikom pakiet konferencyjny zawierający: identyfikator, zeszyt streszczeń i certyfikat uczestnictwa.

5.      Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia prac zobowiązani są do przesłania na adres wiosnazfizjo@interia.pl swoich prezentacji utworzonych w programie PowerPoint i nie przekraczających 10 MB, w terminie do 12 kwietnia włącznie. Czas przewidziany na prezentację wynosi 7 minut.

6.      Program szczegółowy konferencji znajduję się w tym komunikacie oraz jest dostępny na stronie www.sknfizjoterapii.wum.edu.pl