Rejestracja dla uczestników czynnych

Dodaj współautorów - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę

(nazwa koła naukowego, zakładu, kliniki lub nazwa uczelni)
Książeczka streszczeń będzie dostępna dla Państwa drogą mailową w formacie PDF. Jeśli chcą Państwo otrzymać książeczkę w wersji papierowej, prosimy o zaznaczenie poniższej odpowiedzi.