Komitet Organizacyjny

Przewodniczące:

Daria Czeczuk - Przewodnicząca SKN Fizjoterapii WUM 

dr n. o zdr. Anna Mosiołek - Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego WUM

V-ce Przewodnicząca:

Mgr Anna Ostaszewska  - Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego WUM                                                                    

Członkowie SKN Fizjoterapii WUM:

Anna Andrzejewska

Anna Antośkiewicz

Martyna Galicka

Szymon Gawęda

Szymon Grzegorzewski

Zofia Kosson

Oskar Kuźmicki

Marta Ołowska

Małgorzata Papież

Joanna Petz

Joanna Poszytek

Zofia Rubin 

Marta Świętochowska

Marcin Tasak

Patrycja Wierzbicka

Aleksandra Zaborowska