Rejestracja

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z nastepującymi dokumentami:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

REGULAMIN


UWAGA!!!

Przy zgłaszaniu pracy:

- Osoba wygłaszająca pracę rejestruje także współautorów. Współautorzy prac nie rejestrują się sami.

- Przy większej liczbie afiliacji należy wpisać ją po przecinku w okienku "Afiliacja" z odpowiednią numeracją 1, 2, 3...

- Wpisanie afiliacji jest obowiązkowe podczas rejestracji czynnej. Należy w tym miejscu wpisać do jakiego Koła Naukowego należy uczestnik (o ile należy), nazwę studiowanego kierunku, wydziału czy innej jednostki oraz nazwę uczelni :)

Uczestnictwo bierne  - wyłącznie dla uczestników Sympozjum, którzy nie prezentują pracy lub nie są współautorami pracy.

Uczestnictwo czynne - wyłącznie dla uczestników Sympozjum, wygłaszających pracę.

Po rejestracji zostanie wygenerowana automatycznie wiadomość zwrotna, na podany przez Państwa adres mailowy, z potwierdzeniem rejestracji.