Rada naukowa

 

Przewodniczący

dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja", Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

dr hab. n. o k. f. JAKUB ADAMCZYK, prof. AWF w Warszawie – Kierownik Zakładu Teorii Sportu, Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA –  Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Prezes Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, p. o. Kierownika  Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Członek Komisji Medycznej PKOl, Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

prof. dr hab. med. MAREK JÓŹWIAK Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

prof. dr hab. n. o k. f. GRZEGORZ JURAS – Prorektor ds. Rozwoju i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,  Kierownik Katedry Motoryczności Człowieka AWF w Katowicach, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. n. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF KLUKOWSKI – Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

dr hab. n. o k. f. MACIEJ KRAWCZYK, prof. IPiN – Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członek Zarządu Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”

prof. dr hab. n. med. JACEK KRUCZYŃSKI – Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów WHO”

dr n. med. HUBERT KRYSZTOFIAK – Przewodniczący Komisji Medycznej PKOl, Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej

dr hab. n. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA ORŁOWSKA,  prof. NIGRiR-  Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. med. ARTUR MAMCARZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego WUM, Członek Komisji Medycznej PKOl

dr hab. n. med. BARTOSZ MOLIK, prof. AWF w Warszawie - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 dr n. med. ANDRZEJ RAKOWSKI - Krajowy Konsultant w dziedzinie Medycyny Sportowej

dr n. med. REMIGIUSZ RZEPKA – Trener Przygotowania Motorycznego Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej

dr hab. n o k. f. JAN SZCZEGIELNIAK, prof. PO – Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii, Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. med. PIOTR TEDERKO– Przewodniczący Zarządu Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. biol. ZBIGNIEW WROŃSKI - Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów ds. Nauki i Edukacji