Program Szegółowy

9.30 - 9.50     POWITANIE GOŚCI, PRZEMÓWIENIA GOŚCI I OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

9.50 - 10.20    WYKŁAD INAUGURACYJNY

                     Geneza fizjoterapii jako nauki klinicznej – Maria J. Turos

10.20 – 10.30  Przerwa

10.30 – 12.45  SESJA I – TEMATY WIODĄCE

                      Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii. Rehabilitacja w geriatrii.

                      (moduły 10-minutowe – 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

                      Moderatorzy sesji: Krystyna Księżopolska-Orłowska – Przewodnicząca Sesji

Andrzej Bugajski, Jerzy Kiwerski, Piotr Majcher

 

1.    Wpływ różnych form ruchu na wybrane elementy jakości życia osób starszych –
Kinga Ogonowska – Warszawa

2.    Zespoły bólowe kręgosłupa w odcinku piersiowym występujące u osób w wieku
50-70 lat – Monika Całus – Warszawa

3.    Elektrostymulacja i kinezyterapia w terapii przetrwałego nietrzymania moczu
po prostatektomii. Opis przypadków. – Katarzyna Rajfur, Joanna Rajfur, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek, Lucyna Słupska – Opole, Wrocław

4.    Skuteczność wprowadzenia elementów koncepcji PNF w rehabilitacji u pacjenta po krwotocznym udarze mózgu po 7 latach od wystąpienia incydentu chorobowego – opis przypadku. – Mateusz Gęstwa – Jelenia Góra

5.    Zastosowanie treningu wibracyjnego w fizjoterapii osób po 60 roku życia. Krytyczny przegląd piśmiennictwa – Anna Mosiołek, Katarzyna Bienias – Warszawa

6.    Czynność bioelektryczna mięśnia czworogłowego uda w zależności od charakterystyki skurczu mięśniowego. Doniesienie wstępne. – Bartłomiej Niespodziński, Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska – Bydgoszcz, Toruń

7.    Obiektywna ocena wpływu aplikacji mięśniowej Kinesiology Tapingu na zmiany aktywności bioelektrycznej mięśnia prostego uda w warunkach fizjologicznych – badanie randomizowane z zastosowaniem pojedynczej ślepej próby. Doniesienie wstępne. – Robert Dymarek, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Katarzyna Rajfur, Tomasz Halski
– Wrocław, Opole

8.    Ocena powtarzalności, zgodności i rzetelności pomiarów aktywności prostownika grzbietu w odcinku lędźwiowym za pomocą elektromiografii powierzchniowej
Anna Afeltowicz-Mich, Paulina Pawłowska, Dariusz Czaprowski – Olsztyn

9.    Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na przewodnictwo włókien ruchowych nerwu pośrodkowego u osób zdrowych – Łukasz Radziszewski, Tomasz Rutkowski,
Aneta Demidaś – Wrocław

10.  Wpływ wybranych form kinezyterapii na napięcie mięśni żwaczy. Badanie pilotażowe. – Magda Kosmala, Natalia Sławek, Karol Sawicki, Agnieszka Zadrożna, Bogusław Sasin, Bartłomiej Szpinda, Miłosz Durka – Warszawa

11.  Wpływ stymulacji wzrokowej na stabilność postawy ciała u osób zdrowych. Doniesienie wstępne. – Ewelina Woźniak, Joanna Piotrkowicz, Szymon Wyszyński – Opole

12.  Wpływ dysfunkcji narządu wzroku na stabilizację centralną u osób słabowidzących – Monika Biernat, Dagmara Wasiuk – Katowice

13.  Stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczego u młodzieży z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną – Irmina Blicharska, Michał Rżany – Katowice

14.  Ocena skuteczności masażu klasycznego w minimalizacji opóźnionej bolesności mięśni. Doniesienie wstępne. – Paulina Poświata, Beata Oko, Sandra Osipiuk – Warszawa

 

12.45 - 13.30    PRZERWA KANAPKOWA oraz czas na zwiedzanie stoisk wystawców
    i wystawy fotograficznej dotyczącej niepełnosprawności

13.30 – 17.00    SESJA II – TEMATY WOLNE

     (moduły 10-minutowe – 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

     Moderatorzy Sesji: Zbigniew Śliwiński – Przewodniczący Sesji,

     Maria Grodner, Marek Krasuski, Piotr Tederko


1.    Czynniki kształtujące podaż usług fizjoterapeutycznych jako determinanty potencjału rozwojowego fizjoterapii w Polsce – Krzysztof Psota – Warszawa

2.    Wiedza studentów na temat ergonomii pracy fizjoterapeuty – Marzena Adamczyk,
Ewelina Kamińska – Rzeszów

3.    Ocena stanu wiedzy społeczeństwa na temat zawodu fizjoterapeuty. Doniesienie wstępne. – Katarzyna Gaber, Danuta Misiuk, Justyna Zięba – Wrocław

4.    Wiedza społeczeństwa na temat sportu osób niepełnosprawnych – Miłosz Szymański, Grzegorz Sulik – Wrocław

5.    Czy zawodowy muzyk potrzebuje fizjoterapeuty? – Łukasz Kaleńczuk – Wrocław

6.    Stosunek przyszłych fizjoterapeutów względem pacjentów wymagających opieki paliatywnej – Małgorzata Sieczko, Klaudia Lalak – Biała Podlaska

7.     Zależność między poziomem sportowym a występowaniem uszkodzeń ciała
i dolegliwości bólowych u zawodników judo – Małgorzata Buda – Warszawa

8.    Zastosowanie ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w redukcji bólu lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży – Daria Sałata – Warszawa

9.    Wpływ dolegliwości bólowych kręgosłupa na aktywność fizyczną i satysfakcję życiową osób pracujących w zawodzie przedstawiciela handlowego. Doniesienie wstępne. –  Emilia Gnus, Monika Miler – Poznań

10.  Postrzeganie zagrożeń wynikających z występowania wad postawy w świadomości rodziców dzieci
w wieku wczesnoszkolnym – Zuzanna Omiljan, Maciej Włodarczyk – Warszawa

11.  Postawa ciała dzieci w wieku 7-12 lat w badaniach przesiewowych dzieci szkół
miejskich i wiejskich – Joanna Stachurka, Mariusz Janusz – Kraków

12.  Dolegliwości bólowe kręgosłupa a stabilizacja kompleksu miedniczno-lędźwiowego
u zdrowych młodych osób – Michał Rżany – Katowice

13.  Ocena sprawności fizycznej osób niedowidzących i niewidomych – Katarzyna Gaber – Katowice

14.  Ocena stopnia nasilenia patologicznego zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym na postawie zmodyfikowanej skali oddziaływania zmęczenia – MFIS – Aleksandra Dobek, Wojciech Garczyński, Monika Zawadka, Stanisław Krajewski –
Toruń, Bydgoszcz

15.  Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane – Anna Pękacka – Olsztyn

16.  Wpływ rehabilitacji na poprawę funkcjonalną pacjentów leczonych z powodu rwy kulszowej – Ewelina Kamińska – Rzeszów

17.  Zastosowanie automasażu w przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego –
Sylwia Kowalska – Warszawa

18.  Wpływ uprawiania wspinaczki sportowej na ocenę jakości życia – Katarzyna Ciopińska
Katowice

19.  Zależność między poziomem motywacji a oceną skuteczności rehabilitacji i aktywnością sportową po kontuzji – Nina Urbańska – Warszawa

20.  Zastosowanie i skuteczność wybranych metod fizjoterapii w leczeniu obrażeń
aparatu ruchu u kobiet uprawiających koszykówkę – Nina Urbańska, Natalia Mrozek, Małgorzata Janicka – Warszawa

21.  Analiza przyczyn powstawania uszkodzeń ciała u osób ćwiczących w fitness klubach – Sylwia Kowalska, Paulina Poświata, Beata Oko, Judyta Śledź, Tomasz Matuszewski – Warszawa


17.00 - 17.30     WYKŁAD EKSPERTA

      Seksualność jako jeden z problemów kompleksowej rehabilitacji chorych
       reumatycznych  – Krystyna Księżopolska-Orłowska, Tomasz Cichocki


17.30 - 18.00     Ogłoszenie wyników Konkursu Prac i uroczyste rozdanie Dyplomów
      i Nagród Laureatom, zdjęcia pamiątkowe

18.00                 Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum

 


14.30 - 15.30         Satelitarne spotkanie robocze Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego
Moderator Spotkania – dr n. med. Dariusz Białoszewski, Koordynator OSFN 2012
Centrum Dydaktyczne WUM