XIII Wiosna z Fizjoterapią

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA 
"WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ"

Fizjoterapia w geriatrii - profilaktyka 
i leczenie

WARSZAWA, 12 i 13 kwietnia 2019 r.
 

Tematy wiodące:

1.   Fizjoterapia w geriatrii - profilaktyka i leczenie

2.   Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji

Przewidziana jest również sesja tematów wolnych.
 

Rejestracja

Początek rejestracji:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Koniec rejestracji:

uczestnicy czynni: do 08.03.2019

uczestnicy bierni: do 5.04.2019    

Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się także w dniu Konferencji. Pierwszeństwo w uzyskaniu pakietów mają uczestnicy zarejestrowani przez internet.

Udział w Konferencji jest bezpłatny!!!

Konferencja odbędzie się w Auli B Centrum Dydaktycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Trojdena 2 (budynek obok Rektoratu WUM) 

  

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego:

E-mail: wiosnazfizjo@wum.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2g
02-109 Warszawa


POD AUSPICJAMI:


Dekada Kości i Stawów WHO


PATRONAT HONOROWY:

JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ

 


PATRONAT:


KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW


PATRONAT NAUKOWY:


POLSKA AKADEMIA NAUK

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN


POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

 


POLSKIE TOWARZYSTWO GERONTOLOGICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI


PATRONAT MEDIALNY: