IV Wiosna z Fizjoterapią

CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII
I REHABILITACJI

Warszawa, 16 kwietnia 2010 r.

 

Tematy wiodące

  1. Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji.
  2. Rehabilitacja w geriatrii.
          Przewidziana jest również sesja tematów wolnych.

 

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Solec 57, 00-424 Warszawa
tel/fax: 022 622 80 05
e-mail: wiosnazfizjo@interia.pl