Warsztaty

   

  - w warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zarejsertowały       się na Konferencję (rejestracja na Konferencję)

 - start rejestracji 01.04.2019 r. godzina 20.00

 - koniec rejestracji 05.04.2019 r. godzina 23.59

  - uczestnicy zostaną zakwalifikowani na maksymalnie 2 warsztaty,

  - informacja o kwalifikacji zostanie przekazana do 10.04 mailowo,

  - liczy się kolejność zgłoszeń,

  - liczba miejsc ograniczona,

  - obecność na warsztatach należy potwierdzić w piątek (12.04) podczas Konferencji w godzinach 11:00-15:00 przy stanowisku rejestracji,

 - dodatkowa rejestracja na warsztaty (jeżeli zwolnią się miejsca!) 

w godzinach 15:00-16:00,

  - wszystkie zajęcia odbywają się w Zakładzie Rehabilitacji w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM,

  - w budynku obowiązuje zmiana obuwia,

  -warunkiem otrzymania certyfikatu jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po warsztacie.


 REJESTRACJA NA WARSZTATY 

 Warsztaty 2019

 

Pacjent geriatryczny w terapii manualnej - bezpieczeństwo, sytuacje groźne, możliwe alternatywy.

Godzina: 8:30-10:45

Sala: 2.11

Na warsztacie omówimy możliwości wykonywania zabiegów z zakresu terapii manualnej u pacjentów geriatrycznych. Kiedy ma to sens, kiedy nie ma a kiedy jest niebezpieczne. Omówimy też możliwe alternatywy w tym zakresie. Warsztat rozpocznie się krótkim wykładem teoretycznym i płynnie przejdzie w praktykę.

Prowadzący: Zbigniew Wroński, dr n. biol. mgr fizjoterapii, specjalista fizjoterapii, OMPT DVMT®, międzynarodowy terapeuta metody PNF, certyfikowany terapeuta instytutu mackenzie, asystent IMTA. Od 18 lat pracuję z pacjentami, głównie w zakresie ortopedii.

http://ortokursy.pl/
https://www.imta.ch/en/

 

 


Typowe oraz mniej oczywiste przyczyny funkcjonalnej niesprawności kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu.

Godzina: 10:00-12:30

Sala: 1.05

Które z objawów zespołu piramidowego mogą spowodować niesprawność kończyny górnej u osób po udarze mózgu? Co oznacza pojęcie „niedowład spastyczny”? Co wspólnego z ruchem mają zaburzenia czucia? Dlaczego ustawienie kończyny górnej osób po udarze mózgu wygląda podobnie? Kiedy „zdrowa” kończyna pacjenta jest większym, niż ta po stronie zajętej, zmartwieniem dla fizjoterapeuty?

Na te i inne pytania wraz z uczestnikami warsztatu poszukamy odpowiedzi analizując przyczyny niesprawności kończyny górnej osób po udarze mózgu, proponując konkretne rozwiązania terapeutyczne dla każdej z tych przyczyn.

Prowadzący: dr n. med. Jakub Stolarski,  terapeuta PNF, NDT Bobath dla dorosłych, terapeuta manualny, starszy wykładowca w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM z 13-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi.

http://rehabilitacja-ruchowa.pl/

 

 

 


Zaburzenia chodu u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych – fizjoterapia z wykorzystaniem metody PNF w okresie przedoperacyjnym i po leczeniu operacyjnym.

Godzina: 13:00-14:45

Sala: 1.05

Warsztat poświęcony jest zaburzeniom chodu występującym u osób ze zamianami zwyrodnieniowymi w stawach biodrowych. Prowadzący omówi zaburzenia wzorca chodu w poszczególnych fazach, zaprezentuje wybrane testy z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz przedstawi algorytm postepowania fizjoterapeutycznego zgodnie z założeniami metody PNF. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania wybranych wzorców i technik oraz zapoznają się z podstawowymi sposobami stymulacji chodu.

Prowadzący: dr Agnieszka Stępień,  wykładowca w Katedrze Rehabilitacji AWF Warszawa. Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pacjentów w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Instruktor metody PNF. Zainteresowania zawodowe: pediatria, neurologia, biomechanika i deformacje kręgosłupa.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska www.fizjoterapeuci.org.

 

 


Aktywność fizyczna na receptę w chorobach wieku podeszłego

Godzina: 11:00 - 12:30

Sala: 1.07

Aktywność fizyczna ma działanie lecznicze, dlatego powinna być zalecana i wykorzystywana w ściśle określony sposób.

Podobnie jak w przypadku stosowania leku, podczas "wypisywania recepty" na aktywność fizyczną należy uwzględnić: rodzaj aktywności fizycznej, intensywność wysiłku, czas trwania jednostki treningowej oraz częstość stosowania.

Wykład poświęcony będzie analizie zalecanych form aktywności fizycznej u osób starszych z uwzględnieniem ich stanu zdrowia. Omówione zostaną zasady planowania i wykonywania treningu zapewniające bezpieczeństwo i skuteczne osiąganie celów profilaktyczno terapeutycznych.

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Chomiuk, specjalista fizjoterapii, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Sekcji Kardiologii Sportowej PTK. W pracy naukowej zajmuje się głównie wpływem treningu fizycznego na parametry układu sercowo-naczyniowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych związanych z tą tematyką.

Propagator aktywności fizycznej jako metody profilaktyki i leczenia wielu chorób przewlekłych.

Założyciel ogólnopolskiej sieci mobilnych fizjoterapeutów - Mobilemed.

www.mobilemed.pl

 

 


Igłoterapia sucha w walce z przewlekłym bólem mięśniowo - powięziowym

Godzina: 12:45 - 14:45

Sala: 1.03

Przewlekły ból pochodzenia mięśniowo - powięziowego jest rozpowszechnionym problemem w rozwiniętym świecie. Jedną z opcji terapeutycznych jest igłoterapia sucha. Podczas warsztatu zgłębimy podstawy teoretyczne, mechanizmy działania, wskazania i przeciwwskazania igłoterapii suchej. Przewidziany jest również pokaz techniki na przypadku klinicznym.

Prowadzący: Mateusz Kobylarz, absolwent fizjoterapii (PT) na Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Studiował osteopatię w FICO Osteopathy Academy. Założyciel ATMIS – Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej oraz Dry Needling Polska.Ortopedycznej Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej na URJC pod okiem dra Fernandez de las Peñas. Certyfikowany Terapeuta Dry Needling DGSA. Przetłumaczył i poprowadził ponad 20 kursów Trigger Point Dry Needling wraz z dr Ricardo Ortega Santiago w Polsce. Autor artykułów i publikacji naukowych dot. bólu mięśniowo – powięziowego. Pracował w Madrycie w prywatnej klinice fizjoterapii i z drużyną piłkarzy ręcznych.

www: www.atmis.pl link
https://www.facebook.com/ATMISpl
instagram: @akademiaatmis

 

 


Trening funkcjonalny w czasie grupowych ćwiczeń dla osób powyżej 60 roku życia oraz trening upadków

Godzina: 10:00 - 10:30, 10:40 - 11:10

Sala: 2.26

Prowadzący: Monika Piekarniak i Justyna Stachura

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Oddział Mazowiecki

Prowadzący:

Monika Piekarniak mgr fizjoterapii
Od paru lat pracuje z seniorami prowadząc zajęcia grupowe, rehabilitacje i edukacje w gminie Piaseczno. Wcześniej doświadczenie zdobywała w m.in. centrum kształcenia i rehabilitacji w Konstancinie. Ukończyła wiele kursów np. fizjoterapii w geriatrii, PNF, kurs BEBO treningu dna miednicy. 
Na szkolenie wprowadzi wszystkich zainteresowanych w najważniejsze aspekty treningu funkcjonalnego u osób powyżej 60 roku życia i treningu upadków.

Justyna Stachura mgr fizjoterapii
Pracuje w przychodni rehabilitacyjnej Medikar w Warszawie. Od 2 lat prowadzi warszaty dla seniorów w czasie tygodnia seniora w Warszawie. Obecnie pracuje na dziale kardiologii gdzie zajmuje się rehabilitacja w ramach KOS i ZUS kardiologiczną.
Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z seniorami, kobiet w ciąży i po porodzie, chiropraktyki i osteopatii, terapi sportowej.

 

 


Stabilność czy mobilność? Ocena ryzyka upadków
w grupie osób starszych. Profilaktyka i rehabilitacja

Godzina: 11:30 - 13:00

Sala: 2.26

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Zaburzenia stabilności ciała w grupie geriatrycznej skutkują zwiększonym ryzykiem upadków i złamań kości, których skutkiem jest długotrwałe unieruchomienie. Odpowiednia ocena funkcjonalna  pacjenta pozwala na ocenę stabilności jeszcze w okresie bezobjawowym. Pozwala to na szybkie wprowadzenie działań zapobiegawczych  w postaci odpowiedniego treningu medycznego. Podczas warsztatu pokaże jak umiejętnie ocenić zdolności motoryczne pacjenta i wykorzystać wiedzę w praktyce terapeutycznej.

Prowadzący: Dorota Saganowska, mgr fizjoterapii, absolwentka WUM, doktorantka WUM (Ocena stabilności ciała w grupie geriatrycznej). Dyplomowana terapeutka PNF i NDT Bobath

www.saganowscy-rehabilitacja.pl

 

 

 


Bolesny bark - z daleka od mono koncepcji

Godzina: 08:30-10:15

Sala: 2.15

Pomysły na terapie w najczęstszych dysfunkcjach obręczy kończyny górnej.

Prowadzący: dr Arkadiusz Brzozowski, wykładowca w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

 

 


Współpraca z osobą w starszym wieku w procesie rehabilitacji – problemy i rozwiązania

Godzina: 10:30 - 12:30

Sala: 1.03

Celem zajęć warsztatowych będzie przedstawienie najważniejszych problemów osób starszych związanych z pogorszeniem sprawności funkcjonalnej, zaburzeniami narządów zmysłów i zaburzeniami funkcji poznawczych, które mogą negatywnie wpływać na komunikację i współpracę z fizjoterapeutą. Pierwszą część zajęć stanowić będzie krótkie i obrazowe wprowadzenie teoretyczne, a w drugiej części odbędą się ćwiczenia w małych grupach uwzględniające: naukę wykonywania testów oceniających stan psychiczny, naukę orientacyjnej oceny wzroku i słuchu oraz zaimprowizowane scenki ukazujące trudności i błędy w komunikacji. Omówione zostaną zasady prawidłowej komunikacji z pacjentami w starszym wieku.

Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Broczek –  Zespół Kliniki Geriatrii WUM, p.o. kierownika Kliniki

lek. Bartosz Błachucki – asystent w Klinice Geriatrii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w starszym wieku z wielochorobowością i niepełnosprawnością.

lek. Judyta Samul – wykładowca w Klinice Geriatrii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, zaangażowana w badania chorób układu krążenia u osób starszych.

mgr Monika Szymańska – psycholog, posiada duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi, szczególnie interesuje się stresem w pracy w ochronie zdrowia, psychologicznymi aspektami chorób przewlekłych oraz psychoterapią.

 

 

 


Osteopatia oraz wzmacnianie odporności osób starszych

Godzina: 10:30- 12:30

Sala: 2.15

Starość nie jest problemem. Problemem jest zestarzeć się tak, by zachować sprawność i zdrowie. Wielu starszych pacjentów uskarża się na wzrost dolegliwości wraz z postępującym wiekiem. Staramy się im pomagać, ale, co powoduje najczęściej frustrację terapeuty, to sytuacja, gdy usunąwszy jeden problem, pojawia się następny. Wybierz się z Timem Daelemansem (PhD, Msc in Osteopathy), doświadczonym osteopatą, w podróż przez ludzkie zdrowie i zobacz, jak zwiększyć żywotność starszych pacjentów. Zobacz, jak znaleźć rozwiązanie problemu pacjenta z punktu widzenia zdrowia, zamiast z punktu widzenia choroby

Prowadzący: Tim Daelemans, ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie w Leuven (Belgia), FICO Osteopathy Academy (dawniej Flanders International College of Osteopathy) w Antwerpii (Belgia), uzyskując dyplom DO, by następnie uzyskać dyplom Msc in Osteopathy Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie. Obecnie Dyrektor FICO Osteopathy Academy oraz wykładowca technik manipulacyjnych HVLA, patologii (szczególnie krążka międzykręgowego) oraz diagnozy różnicowej. Tim Daelemans prowadzi uznaną poliklinikę w Belgii, bierze również udział w pracach nad opracowaniem standardu Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), mających na celu uznanie zawodu osteopaty w obszarze całej Unii Europejskiej. Ponadto interesuje się medycyną osteopatyczną w filozoficznym i historycznym kontekście oraz najnowszymi badaniami z zakresu medycyny i osteopatii.

https://poland.osteopathy.academy/pl

 

 


 

Metody pracy z tkankami miekkimi w zaburzeniach ukladu krazeniowo-oddechowego

Godzina: 8:30 - 10:15

Sala: 1.03

Wymagania:  fizjoterapeuci, masażyści, osteopaci, lekarze oraz studenci tych kierunków, ubranie sportowe

 

Prowadzący: Paweł Szeklicki

 

 

 

 Diagnostyka funkcjonalna osób starszych.

Godzina: 13:00-15:00

Sala: 2.15

„Diagnostyka funkcjonalna osób starszych” to warsztat przedstawiający różne możliwości badania funkcjonalnego naszych pacjentów z uwzględnieniem grup mięśniowych najbardziej zaangażowanych podczas chodu. Każda terapia powinna być poprzedzona prawidłową diagnostyką funkcjonalną, która pozwoli nam zaplanować cały proces terapeutyczny, stąd należy znać sposoby badania funkcji poszczególnych obszarów ciała z uwzględniłem korelacji ukłądu nerwowego z układem narządu ruchu. Warsztat ten będzie świetnym wstępem do zrozumienia sposobu działania naszego ciała. 

Prowadzący: Patryk Sobotka, mgr fizjoterapii, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i licznych szkoleń z zakresu terapii manualnej i masażu. Założyciel firmy Projekt Masaż, gabinetu fizjoterapeutycznego oraz firmy szkoleniowej. Instruktor szkoleń: masaż tkanek głębokich oraz terapia nerwowo-mięśniowa. Pasjonat fizjoterapii i leczenia ludzi. W swojej pracy uwielbia to, że każdy pacjent to nowa, nieodkryta zagadka logiczna do rozwiązania. Oprócz fizjoterapią, anatomią i ruchem interesuje się Social Mediami, stąd znalezienie go w internecie nie jest problemem.

 www.projektmasaz.pl

 

 

Techniki Powięziowe w osteopatii geriatrycznej

Godzina: 12:00-15:45

Sala: 2.11

-Osteopatyczne podejście do wzorców chorobowych starszych pacjentów

-Techniki powięziowe dostosowane pod względem potrzeb pacjentów geriatrycznych

-Potencjał/przyszłość podejścia powięziowego w terapii w geriatrii

Prowadzący: Beate Siemers, BSc Ost., DO OSD (D), ukończyła studia magisterskie z kulturoznawstwa i medycyny kompelementarnej. Prowadzi własną praktykę od 2004. Od 2009 naucza w dziedzinie powięzi w Osteopathie Schule Deutschland i OSD Polska

 http://www.osd-polska.pl/

 

 

Funkcjonalna Terapia Manualna w usprawnianiu osób starszych

Godzina: 08:30 - 10:00

Sala: 1.07

Podczas warsztatów dowiemy się jak używać narzędzi FTM do oceny dysfunkcji osób starszych. Ocenimy różne czynniki, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie układu kostno-stawowego, systemu tonicznego, oraz omówimy sposoby poprawy funkcji przy użyciu technik systemu FTM.

Prowadzacy: mgr Paweł Laskowski, pracujący wraz z dr. Grzegorzem Paprockim (IPA Poland) nad przekładem FTM na język polski. Ma ponad 25 lat doświadczenia pracy fizjoterapeutycznej w kraju i za granicą. Szczególnie interesuję się integracją terapii manualnej z neuroreedukacją, co jest istotą Funkcjonalnej Terapii Manualnej.

http://www.ipa-poland.eu/

 

 


wiosna.warsztaty@gmail.com


Koordynatorzy warsztatów:
Elwira Piechnik
Martyna Romanowska-Naimska