Komitet Organizacyjny

Honorowy Przewodniczący:

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodniczący:

dr Anna Słupik –  Opiekun SKN Fizjoterapii WUM

Krzysztof Jaworski – Przewodniczący SKN Fizjoterapii

Członkowie:

Rafał Babecki – SKN Fizjoterapii

dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM

Karolina Borcz SKN Fizjoterapii

Kamila Chwiedczuk – SKN Fizjoterapii

Magdalena Dmitruk – SKN Fizjoterapii

Ewa Durka – SKN Fizjoterapii

Anna Grabowska – SKN Fizjoterapii

Paweł Jasiński – SKN Fizjoterapii

Paweł Konowrocki - SKN Fizjoterapii

mgr Anna Mosiołek – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM

Adam Niedziela – SKN Fizjoterapii

Mgr Anna Obszyńska-Litwiniec - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM

mgr Anna Ostaszewska – Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM

Patrycja Pawlonka – SKN Fizjoterapii

Barbara Pilecka – SKN Fizjoterapii

Olga Skiba – SKN Fizjoterapii

Agata Skowron – SKN Fizjoterapii

Dorota Ucieszyńska – SKN Fizjoterapii

Magdalena Zielińska – SKN Fizjoterapii