Rada Naukowa

RADA NAUKOWA

Przewodniczący
dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

Członkowie
dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA – Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Prezes Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Vice Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

dr n. o k. f. MACIEJ KRAWCZYK – członek Zarządu Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”

prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI  Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów WHO”

prof nadzw. dr hab. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

prof. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. nadzw. dr hab. n. med. PIOTR MAJCHER – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego             w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej dla Obszaru Województwa Lubelskiego, Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ds. Oddziału Fizjoterapii

prof. nadzw. dr hab. n. o k. f. EDYTA SMOLIS-BĄK – Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego           w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. n o k. f. JAN SZCZEGIELNIAK – Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Opolskiego, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI – Kierownik Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. med. PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. med. KRZYSZTOF WASIAK – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej dla Obszaru Województwa Mazowieckiego

dr n. biol. ZBIGNIEW WROŃSKI – Krajowy  Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii