Rada Naukowa

RADA NAUKOWA

Przewodniczący
dr hab. n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)
dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA – Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Prezes Oddz. Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Kierownik Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr hab. n. o k. f. DARIUSZ CZAPROWSKI, prof. OSW – Kierownik Centrum Postawy Ciała, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusickiego, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - przewodniczący oddziału warmińsko-mazurskiego

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Konsultant Wojewódzki 

w Dziedzinie Fizjoterapii dla województwa Łódzkiego 

prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr hab. n. o k. f. MACIEJ KRAWCZYK, prof IPiN – Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członek Zarządu Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”, Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizyczego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. JACEK KRUCZYŃSKI  Polski Koordynator „Dekady Kości i Stawów WHO”, Członek Zarządu Wielkopolskiego Kolegium Osteoporozy

dr hab. n. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA, prof. NIGRiR – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr hab. n. med. MAŁGORZATA ŁUKOWICZ, prof. AWF  Kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizyczego w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr hab. n. o k. f. BARTOSZ MOLIK, prof. AWF Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego    w Warszawie

dr hab. n. med. BEATA TARNACKA  Kierownik Kliniki Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek ZG Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. o k. f. AGNIESZKA STĘPIEŃ  członek Zarządu Stowarzyszenia "Fizjoterapia Polska", Zakład Rehabilitacji        w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizyczego w Warszawie

dr hab. n o k. f. JAN SZCZEGIELNIAK, prof. PO – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii, Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr n. med. PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

dr n. biol. ZBIGNIEW WROŃSKI – Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów ds. Nauki i Edukacji