Program Szczegółowy

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

9:30 - 9:50       PRZYWITANE GOŚCI, PRZEMÓWIENIA, OFICJALNE OTWARCIE
                      SYMPOZJUM
9:50 - 10:20
    WYKŁAD INAUGURACYJNY - „...wybierzmy się do słowiańskiego
                      SPA...” czyli narodowe korzenie balneoterapii.

                      
dr n. med. Maria J. Turos
10:20 - 10:30
  PRZERWA
10:30 - 13:15   Sesja I – TEMATY WIODĄCE
                       
(moduły 10-minutowe: 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Piotr Majcher – Przewodniczący Sesji,
dr n. o k.f. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, dr n. med. Andrzej Bugajski,
dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 

 1. Porównanie wpływu elektrostymulacji prądami Kotz’a i ćwiczeń izometrycznych na aktywność bioelektryczną oraz wytrzymałość mięśnia prostego uda. Doniesienie wstępneAleksandra Cynarska, Gabriela Bidzińska, Daniel Marczyński, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek – Opole, Wrocław   
 2. Terapia ergotonowa jako nowoczesna metoda leczenia objawów gonartrozy – Anna Grochowska,  Magdalena Weber-Rajek,  Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Małgorzata Łukowicz – Bydgoszcz, Warszawa
 3. Terapia światłem spolaryzowanym i laserowym w leczeniu odleżyn IV stopnia. Doniesienie wstępne – Gabriela Haracz , Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Skopkowska, Justyna Szymańska – Bydgoszcz, Warszawa
 4. Wykorzystane termowizji w ocenie wpływu masażu klasycznego na wybrane parametry fizjologiczne kończyn górnychNina Urbańska, Natalia Mrozek, Karolina Piejko, Małgorzata Janicka – Warszawa
 5. Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawach biodrowych. Badanie pilotażowe – Małgorzata Nosarzewska, Arkadiusz Martyniuk – Warszawa
 6. Wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na napięcie mięśni żwaczy – Magda Kosmala, Natalia Sławek, Karol Sawicki –Warszawa
 7.  Próba oceny wpływu efektywności poizometrycznej relaksacji mięśni w zależności od długości fazy skurczu izometrycznego na aktywność bioelektryczną oraz elastyczność mięśnia prostego uda. Doniesienie wstępne Kamil Zwierzchowski, Piotr Tkocz, Matusz Tomasz, Lucyna Słupska,
  Katarzyna Rajfur – Opole, Wrocław
 8. Ocena wpływu treningu aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego na odległość wykonywanych rzutów u zawodników rugby na wózkach. Badanie pilotażowe Dagmara Wasiuk, Monika Biernat – Katowice
 9. Wpływ Kinesiology Tapingu na redukcję opóźnionej bolesności mięśni. Doniesienie wstępne – Sylwia Szkoda – Warszawa
 10. Zastosowanie Kinesiotapingu według Medical Taping Concept u pacjentek
  z bolesnym miesiączkowaniem. Doniesienie wstępne
  – Agnieszka Prociak – Kraków
 11. Ocena typów somatycznych i siły ścisku ręki osób chorujących na cukrzycę typu 1 – Agata Kuźmicka – Warszawa
 12. Diagnostyka funkcjonalna układu ruchu z wykorzystaniem systemu FMS – Monika Teodorowicz, Paulina Pawłowska – Olsztyn
 13. Ocena korelacji sił reakcji podłoża ze stopniem deficytu ruchowego, w trakcie chodu, u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu w okresie podostrym – Anna Rozmus, Maciej Krawczyk, Ewa Szczerbik, Małgorzata Syczewska – Warszawa
 14. Możliwości wykorzystywania badań somatosensorycznych potencjałów wywołanych w okresie ostrym udaru mózgu niedokrwiennego dokonanego: okno czasowe neurofizjatrii poudarowej. Przegląd piśmiennictwaMarcin Kur , Ryszard Kinalski – Białystok
 15. Czego nie wiemy o „zakwasach”Łukasz Kaleńczuk, Patryk Gródek – Wrocław
 16. Algometr jako subiektywna ocena progu bólowego. przegląd literatury oraz wykorzystanie badań własnych – Joanna Piotrkowicz, Ewelina Woźniak, Szymon Wyszyński, Piotr Federowicz – Katowice

 

13:15 - 14:00   PRZERWA na lunch oraz czas na zwiedzanie stoisk wystawców i wystawy fotograficznej przedstawiającej
                      problemy związane z niepełnosprawnością

14:00 - 16:45   Sesja II – TEMTY WOLNE
                        (moduły 10-minutowe: 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

Moderatorzy Sesji: prof. ndzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński – Przewodniczący Sesji,
dr n. o k.f. Maria Grodner, dr n. med. Marek Krasuski, dr n. med. Piotr Tederko

 

 1. Rehabilitacja pacjentów kardiologicznych – Patryk Gródek, Łukasz Kaleńczuk – Wrocław
 2. Postępy rehabilitacji u pacjentów z afazją w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu. Doniesienie wstępne – Beata Anna Mielańczuk-Lubecka, Agnieszka Milewska, Joanna Ścibek– Warszawa
 3. Wpływ ćwiczeń oddechowych na ruchomość klatki piersiowej u pacjentów po operacji kardiochirurgicznej. Badanie pilotażowe Agnieszka Obrębska, Elżbieta Trafalska – Łódź    
 4. Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej na poprawę parametrów oddechowych i ogólnej jakości życia osób po lobektomii płucaAgnieszka Zawadzka, Artur Fabijan – Łódź
 5. Ocena równowagi i koordynacji dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – Agnieszka Wiśniowska – Rzeszów
 6. Funkcjonalna ocena chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym rehabilitowanych
  z zastosowaniem zrobotyzowanej ortezy Lokomat –
  Edyta Piśniak, Marcin Bonikowski – Warszawa, Zagórze
 7. Ewaluacja rzetelności odpowiedzi rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w oparciu
  o kwestionariusze funkcjonalnej oceny chodu –
  Edyta Piśniak, Marcin Bonikowski – Warszawa, Zagórze
 8. FAS – jako konsekwencja spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Porównanie stopnia „uszkodzenia” braci biologicznych chorych na FAS[D4]  . Opis przypadku – Anna Dudziak, Dorota Skwara, Aleksandra Sobolewska, Anna Wyszyńska, Marlena Dryżałowska, Paulina Wolszczak, Urszula Potocka, Magda Romańczuk – Biała Podlaska
 9. Wolontariat studentów kierunku Fizjoterapia w procesie realizacji instytucjonalnych projektów wspomagania rozwoju i usprawniania dziecka Paula Lisowska, Krzysztof Psota – Warszawa
 10. Bariery architektoniczne w szkołach podstawowych Powiatu Limanowskiego – Ewa Leśniak – Rzeszów
 11. Aktywność fizyczna mieszkańców województwa lubelskiego – Piotr Turmiński, Robert Latosiewicz, Tomasz Zawiślak, Krzysztof Sokołowski – Lublin
 12. Związek hipermobilności konstytucjonalnej z urazami stawu skokowego
  u siatkarzy i siatkarek
  – Arleta Rutkowska – Podkowa Leśna
 13. Analiza występowania kontuzji wśród biegaczy a rola edukacyjna fizjoterapeuty – Ilona Wagner, Małgorzata Smoderek, Anna Mosiołek – Warszawa
 14. Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała i dolegliwości bólowych
  u mężczyzn uprawiających sporty walki –
  Barbara Suchcicka – Warszawa
 15. Ocena urazowości wśród zawodników wyczynowo trenujących lekkoatletyczne biegi krótkie oraz metody ich leczenia usprawniającego Ewa Brzozowska – Kraków
 16. Ocena funkcjonalna osób uprawiających podnoszenie ciężarów – Mateusz Pepłowski – Warszawa

 

16:45 - 17:00   PRZERWA

17:00 - 17:30   WYKŁAD EKSPERTA – „Algorytm postępowania usprawniającego u chorych po przebytej
                      operacji kręgosłupa z powodu zmian dyskopatycznych”
– dr n. med. Marek Krasuski

17:30 - 18:00   OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PRAC I UROCZYTE ROZDANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD
                      LAUREATOM, CZAS NA PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA

18:00               PODSUMOWANIE, ZAMKNI ĘCIE SYMPOZJUM

 

13:00 - 14:00 - Satelitarne spotkanie robocze Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego Centrum Dydaktyczne WUM sala 202


Zeszyt streszczeń do pobrania