Informacje dla sponsorów

Wszelkie pytania prosimy kierować do kol. Kasi Wiśniewskiej (wiosnazfizjoterapia.wum@gmail.com)