Rada Naukowa

logo_WzF

 

(w kolejności alfabetycznej)

PRZEWODNICZĄCY
dr n. med. MAREK KRASUSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii, V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 

 

CZŁONKOWIE
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI - Prorektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

prof. dr hab. med. KRZYSZTOF GALUS - Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. k. f. MARIA GRODNER - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI - Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

dr n. med. PIOTR MAJCHER - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Koordynator Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego

dr hab. n. med. DARIUSZ SZUKIEWICZ - Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Oddziału Fizjoterapii 

dr. n. med. PIOTR TEDERKO - Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji