Patronaty

PATRONAT HONOROWY 

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś


PATRONAT NAUKOWY

PTReh

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji


 

Panel administracyjny