Rada Naukowa

(w kolejności alfabetycznej)

PRZEWODNICZĄCY:

prof. nadzw. dr hab. n. med. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – Krajowy Konsultant
w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii,
V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


CZŁONKOWIE:

dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny Czasopisma
"Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI – Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

prof. dr hab. med. KRZYSZTOF GALUS – Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego

dr n. k. f. MARIA GRODNER – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru
Województwa Mazowieckiego

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

dr n. med. MAREK KRASUSKI – Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI - Polski Koordynator “Dekady Kości i Stawów WHO”

prof. nadzw. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA – Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. nadzw. dr hab. n. med. PIOTR MAJCHER – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

dr hab. n. med. DARIUSZ SZUKIEWICZ – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego ds. Oddziału Fizjoterapii

dr n. med. PIOTR TEDERKO – Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Rehabilitacji