Program szczegółowy

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

CZĘŚĆ OFICJALNA

 

9.30 - 9.50                  POWITANIE GOŚCI, PRZEMÓWIENIA GOŚCI I OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

 

9.50 - 10.00                Pięć lat z „Wiosną z Fizjoterapią” – Anna Mosiołek

 

10.00 - 10.30              WYKŁAD INAUGURACYJNY „Historyczne korzenie nowego pojęcia
– Evidence-based Medicine w tradycji europejskiej”
– dr n. med. Maria J. Turos 

 

10.30 - 11.00              WYKŁAD JUBILEUSZOWY    „The Fascial Distortion Model originated by S.  Typaldos D.O., an innovative approach to musculoskeletal disorders”  –  Gość Specjalny Sympozjum  –  dr Georg Harrer 

 

11.00 - 11.05               Przerwa

 

SESJE NAUKOWE

 

11.05 - 13.20               SESJA I – TEMATY WIODĄCE

 
(moduły 10. minutowe – 7. minutowa prezentacja + 3. minutowa dyskusja)

 

                        Moderatorzy sesji:

                        Marek Krasuski – Przewodniczący Sesji

                        Andrzej Bugajski, Marek Kiljański, Piotr Majcher, Piotr Tederko

1.      Plastrowania koncepcja a stawów propriocepcja wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na czucie pozycji stawu kolanowego u osób starszych aktywnych fizycznie – Anna Mierzwińska

2.      Dostępność i korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej w Warszawie – Dorota Czyszek, Paulina Kalinowska, Eliza Jóźwicka, Agata Osińska

3.      Aquafitness jako element zdrowego stylu życia osób starszych – Kinga Ogonowska

4.      Zależność między treningiem sportów walki a podatnością na uszkodzenia ciała podczas upadków – Katarzyna Kerbaum

5.      Ocena przydatności wybranych skal w ocenie zaawansowania, trudności funkcjonalnych i jakości życia chorych z Chorobą Parkinsona – Izabela Stachurska, Piotr Iwasyk

 

6.      Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe – Łukasz Gąsior, Anna Józefiak, Fabian Mikuła

7.      Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów
ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe
– Ewa Piechowska

8.  Przydatność termografii do oceny postępów procesu rehabilitacji. Badanie pilotażowe – Sława Madej


9.     Wpływ pozycji relaksacyjnej na wybrane parametry posturograficzne i poziom odczuwanego bólu u osób z tzw. „bólami krzyża” – Bartosz Słomka

10.  Porównanie parametrów pracy całkowitej oraz zmęczenia mięśniowego u zawodników piłki nożnej i osób nietrenujących – Łukasz Kaleńczuk, Łukasz Kamiński,  Lila Bubieńczyk, Ewa Hincyngier

 

11.  Analiza wybranych parametrów biomechanicznych mięśni wśród zawodników piłki nożnej i studentów PWSZ w Pile - Łukasz Kamiński, Łukasz Kaleńczuk, Mariusz Hernik, Aleksandra Jaruszewska

12.  Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na ruchomość w stawie kolanowym
i biodrowym wśród zawodników młyna bydgoskiej drużyny rugby
– Karol Bronkalla, Radosław Perkowski, Kacper Olasik

13.  Wpływ metody Kinesiology Taping na aktywność bioelektryczną mięśnia czworobocznego u osób zdrowych – Magdalena Strzemecka, Izabela Korabiewska, Andrzej Konikiewicz, Bartosz Kaczyński

14.  Aktywność mięśni brzucha podczas ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu
 – Anna Afeltowicz-Mich, Anna Gębicka, Dariusz Czaprowski

 

 

13.20 - 13.50              PRZERWA KANAPKOWA i czas na zwiedzanie stoisk wystawców
oraz wystawy fotograficznej dotyczącej niepełnosprawności

 

 

13.50 - 17.00              SESJA II – TEMATY WOLNE


(moduły 10. minutowe – 7. minutowa prezentacja + 3. minutowa dyskusja)

                        Moderatorzy Sesji:

                        Zbigniew Śliwiński – Przewodniczący Sesji

                        Maria Grodner, Dariusz Białoszewski, Krzysztof Galus, Dariusz Szukiewicz

 

1.      Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w celu wykrycia skoliozy – ocena wiedzy
i opinia rodziców. Doniesienie wstępne
– Anna Klepacka


2.    Powikłania w układzie oddechowym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego – nowe zadania dla fizjoterapeuty – Justyna Curyła

3.    Akceptacja choroby i satysfakcja z  życia opiekunów dzieci z  wrodzoną łamliwością  kości - Janina Gągała, Monika Lewandowska  

 

4.     Ocena jakości życia dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi w zależności
od rodzaju leczenia i parametrów charakteryzujących deformację
– Justyna Leszczewska, Paulina Pawłowska, Aleksandra Kolwicz, Dariusz Czaprowski
 

 

5.      Wpływ ćwiczeń z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
na rozwój psychomotoryczny zdrowych dzieci pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia
– Małgorzata Polkowska


6.      Porównanie częstości występowania wad postawy u dzieci na terenie Zamościa
i Warszawy
– Paweł Kalinowski, Mateusz Pelc, Joanna Hypiak

 

7.      Przyczyny i okoliczności urazów dzieci – Agnieszka Parejko, Dominika Rolek,
Jarosław Skuza, Klaudia Ślusarczyk


8.      Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych – Piotr Kostrzębski, Michał Bojemski, Michał Dzierzgwa, Iwona Koj, Aneta Błońska

9.      Sugestia i nastawienie psychiczne a wynik realizacji standardowych zadań ruchowych w zdrowej populacji dzieci i młodzieży – Anna Mierzwińska, Krzysztof Kamiński

10.  Wpływ laseroterapii niskoenergetycznej na poziom bólu u chorych w wybranych zespołach bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – Dorota Czajkowska, Monika Lewandowska

11.  Ocena leczenia zachowawczego dolegliwości bólowych kręgosłupa w opinii pacjentów – Karolina Janikowska, Joanna Fidut-Wrońska

12.  Rola systematycznej aktywności fizycznej kobiet w profilaktyce chorób układu krążenia, otyłości oraz choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa  – Karolina Szafrańska

13.  Terapeutyczne aspekty jogi – Agnieszka Bułdak

 

14. Muzykoterapia jako forma wspomagająca rehabilitację osób z syndromem apalicznym - Dominika Putyra

15.  Wpływ rehabilitacji domowej na poprawę jakości życia i sprawności fizycznej pacjentów - Michalina Musiałek

 

16.  Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjentów
z powikłaniami oddechowo-ruchowymi. Opis przypadku.
– Daniel Karaszewski Radosław Wilimski, Romuald Cichoń

 

17.  Znaczenie rehabilitacji w procesie leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową dużych stawów kończyn dolnych – Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski, Marta Boba

18.  Masaż sportowy jako forma przygotowania do wysiłku fizycznego – Sylwia Kowalska

19.  Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w leczeniu najczęstszych obrażeń
u zawodników uprawiających trójbój siłowy
– Tomasz Matuszewski, Paulina Poświata, Beata Oko, Judyta Śledź

20.  Wpływ stosowania metody Kinesiology Taping u osób amatorsko uprawiających narciarstwo i snowboarding – Łukasz Mroczek, Wojciech Marciniak

 

17.00 - 17.30              WYKŁAD EKSPERTA „Magnetostymulacja – legendy a rzeczywistość oparta o paradygmat EBM” dr n. med. Piotr Tederko

17.30 - 17.50              Ogłoszenie wyników Konkursu Prac i uroczyste rozdanie Dyplomów
i Nagród

17.50 - 18.00              Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum

 

14.00 - 15.00           Satelitarne spotkanie robocze Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego (OSFN)
Moderator Spotkania
dr hab. med. Piotr Majcher, Koordynator OSFN 2011

 

 

 

Aktualizacja 11.04.2011

ZałącznikWielkość
PDF icon Program Szegółowy329.73 KB