Program SzczegółowyPROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

9.30 – 10.00        POWITANIE GOŚCI, PRZEMÓWIENIA GOŚCI I OFICJALNE OTWARCIE SYMPOZJUM

 

10.00 - 10.30       WYKŁAD INAUGURACYJNY

                               Fizjoterapia – etyka w działaniu! dr n. med. Maria J. Turos

 

10.30 – 13.00       SESJA I – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji

                                           (moduły 10-minutowe – 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

                            

1.   Ocena skuteczności technik „mobilizacji z ruchem” wg koncepcji Briana Mulligana
w terapii „łokcia tenisisty” - Karolina Janikowska; Lublin

2.   Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zmniejszających napięcie mięśni właściwych grzbietu u pacjentów z zespołem przeciążeniowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa – Arkadiusz Martyniuk, Małgorzata Nosarzewska; Warszawa

3.   Ocena terapii czaszkowo-krzyżowej w przeciążeniowych dolegliwościach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – Marcin Bebelski; Warszawa

4.   Ocena aktwności mięśnia prostego uda przy zastosowaniu dwóch technik energizacji mięśni: hamowania reciprokalnego i poizometrycznej relaksacji – doniesienie wstępne - Gabriela Bidzińska, Kamil Zwierzchowski, Anna Kołcz-Trzęsicka,
Ewelina Lepsy, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek;
Opole, Wrocław

5.   Próba oceny wpływu efektywności techniki trzymaj-rozluźnij na elastyczność
i potencjał bioelektryczny mięśnia prostego uda – doniesienie wstępne –
Tomasz Matusz, Piort Tkocz, Kamil Zwierzchowski, Lucyna Słupska,
Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek; Opole, Wrocław

6.   Porównanie efektywności aplikacji Kinesiology Taping i poizometrycznej relaksacji mięśni – doniesienie wstępne – Kamil Zwierzchowski, Gabriela Bidzińska,
Anna Kołcz-Trzęsicka, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek;
Opole, Wrocław

7.   Wpływ aplikacji mięśniowej Kinesiology Tapingu na napięcie spoczynkowe mięśnia czworobocznego – Michał Dzierzgwa; Warszawa

8.   Elektromiograficzna analiza wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu oraz Cross Tapingu na poziom rozluźnienia części zstępującej mięśnia czworobocznego
grzbietu – doniesienie wstępne – Aleksandra
Cynarska, Gabriela Bidzińska,
Daniel Marczyński, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek;
Opole, Wrocław

9.   Ocena skuteczności korekcji stóp płaskich za pomocą plastra Kinesio Taping
na podstawie badania podoskopowego i analizy chodu – Justyna Leszczewska,
Dariusz Czaprowski, Karolina Białobrzewska, Paulina Pawłowska; Olsztyn

10.Dokładność i rzetelność pomiaru równowagi przy użyciu Wii Balance Board –
Anna Chabuda, Magdalena Zieleniewska, Anna Słupik; Warszawa

11.Czas reakcji – w zależności od bodźca stymulującego u osób zdrowych –
Sylwia Stiler, Szymon Wyszyński, Joanna Piotrkowicz, Piotr Federowicz; Katowice

12.Analiza procesu uczenia się w komputerowym treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym – Alicja Ruszczak,
Mateusz Kruszyński, Rafał Babecki, Łukasz Polak, Anna Mosiołek; Warszawa

13.Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych – Mateusz Kruszyński, Anna Chabuda, Magdalena Zieleniewska, Justyna Wiśniowska, Emilia Cheładze; Warszawa

13.00 - 13.45       PRZERWA na lunch oraz czas na zwiedzanie stoisk wystawców
i wystawy fotograficznej dotyczącej niepełnosprawności

 

13.45 – 16.00       SESJA II – TEMATY WOLNE

(moduły 10-minutowe – 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

 

1.   Ocena jakości autokorekcji postawy ciała pod wpływem komendy „wyprostuj się” – Paulina Pawłowska, Dariusz Czaprowski, Dominik Sitarski; Olsztyn

2.   Problemy mięśniowo-szkieletowe u dorosłych skrzypków. Przegląd literatury –
Anna Cygańska; Warszawa

3.   Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w grupie zawodowej rolników – Ewa Brzozowska, Barbara Brzozowska; Rzeszów

4.   Wybrane aspekty aktywności fizycznej jako działania profilaktyczne w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób prowadzących sedentaryjny tryb życia – Joanna Reichert, Joanna Jedynak; Warszawa

5.   Siedmiodniowy program wczesnej rehabilitacji szpitalnej pacjenta po operacyjnym leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego – studium dwóch przypadków – Katarzyna Rondzio; Warszawa

6.   Dynamizm zmian w obrębie kończyny górnej w okołoporodowym uszkodzeniu splotu ramiennego – Magdalena Ciechaniak; Warszawa

7.   Wpływ dlugotrwałego, jednostronnego obciążania obręczy barkowej na symetrię barków wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – doniesienie wstępne – Weronika Jewczak, Anna Kuklińska, Ewelina Wierzejska; Poznań

8.   Wpływ ćwiczeń sensomotorycznych u wyczynowych kajakarzy slalomowych na ich stan funkcjonalny oceniany testem FMS – Dorota Reszelewska; Warszawa

9.   Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała
i dolegliwości bólowych u mężczyzn amatorsko uprawiających sporty siłowe – badanie pilotażowe – Barbara Suchcicka; Warszawa

10.Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała u kobiet
i mężczyzn uprawiających taniec ludowy – Agata Skowron; Warszawa

11.Ocena wpływu wybranych czynników klinicznych i demograficznych na efekty wczesnej rehabilitacji u chorych po udarze mózgu – Dominika Flis, Agnieszka Bejer; Rzeszów

12.Problemy współczesnej fizjoterapii oraz wpływ wolontariatu na częstotliwość zatrudnienia – Barbara Suchcicka, Paweł Suchcicki; Warszawa

 

16.00 - 16.15   PRZERWA

16.15 – 17.00  WYKŁAD EKSPERTA

Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozłożona: interfejsy mózg-komputer
i technologie asystujące – prof dr. hab. Piotr J. Durka

17.00 - 17.30   Ogłoszenie wyników Konkursu Prac i uroczyste rozdanie Dyplomów i Nagród Laureatom, zdjęcia pamiątkowe

                           Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum