Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny IX Wiosny z Fizjoterapią


Przewodniczący:
dr Anna Słupik -  Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Opiekun SKN Fizjoterapii
Agata Skowron - Przewodnicząca SKN Fizjoterapii

Vice Przewodnicząca:
mgr Anna Mosiołek - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego


Członkowie:
Rafał Babecki - członek Zarządu SKN Fizjoterapii
dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Karolina Borcz - SKN Fizjoterapii
Aneta Bugalska - SKN Fizjoterapii
Izabela Drewulska - SKN Fizjoterapii
Maciej Duczyński - członek Zarządu SKN Fizjoterapii
Gaweł Gąska - SKN Fizjoterapii
Anna Grabowska - SKN Fizjoterapii
Paweł Jasiński  - SKN Fizjoterapii
Krzysztof Jaworski  - członek Zarządu SKN Fizjoterapii
Marcin Jelitto - SKN Fizjoterapii
Aleksandra Kobylarek - SKN Fizjoterapii
Katarzyna Kos - SKN Fizjoterapii
Grzegorz Leszczyński - SKN Fizjoterapii
Piotr Maliszewski - SKN Fizjoterapii
Monika Noszczyk - członek Zarządu SKN Fizjoterapii
mgr Anna Obszyńska-Litwiniec - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
mgr Anna Ostaszewska - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Katarzyna Pazuła - SKN Fizjoterapii
Justyna Radzimirska - SKN Fizjoterapii
Agnieszka Sieczkowska - SKN Fizjoterapii
Anna Skórka - SKN Fizjoterapii
Paulina Walczyna - SKN Fizjoterapii
Joanna Wójcik - SKN Fizjoterapii
Agnieszka Zmysłowska - SKN Fizjoterapii