Program Ramowy

XII Wiosna z Fizjoterapią PROGRAM RAMOWY

 

20.04.2018 (piątek) – Aula B Centrum Dydaktycznego WUM

8.00-9.00        Rejestracja uczestników

9.00-9.30      Część oficjalna: powitanie zaproszonych Gości i Uczestników, przemówienia organizatorów
i Gości, otwarcie Konferencji. 

9.30-10.00      Wykład inauguracyjny "Medycyna w służbie  sportu (?) - jak to rozumiem?"
prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

10.00-10:15     Wykład jubileuszowy "Jubileusz 80-lecia medycyny sportowej w Polsce" 
dr n. med. Andrzej Bugajski

10.15-11.15    Sesja I – Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie

11.15-11.45    Przerwa kawowa, Sesja Plakatowa część I (plakaty 1-14; Autorzy obecni przy plakatach)

11.45-12.15    Wykład „Mistrza"  "Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu" dr Tomasz Stengert

12.15-13.15    Sesja II – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji

13.15-14.00    przerwa na lunch

14.00-14:30    Sesja Plakatowa część II (plakaty 15-27; Autorzy obecni przy plakatach)

14.30-15.30    Sesja III – Tematy wolne

15.30-16.15    Dyskusja okrągłego stołu „Rola, zadania i miejsce fizjoterapii we współczesnym sporcie” Przewodniczący: dr Hubert Krysztofiak

16.15-17.00    Rozdanie nagród, losowanie ankiet i uroczyste zakończenie  obrad naukowych Konferencji