Program Ramowy

XII Wiosna z Fizjoterapią

20-21.04.2018

PROGRAM RAMOWY

20.04.2018 (piątek) – Aula B Centrum Dydaktycznego WUM

8.00-9.30        Rejestracja uczestników

9.30-10.00      Część oficjalna: powitanie zaproszonych Gości i Uczestników,

                        przemówienia organizatorów i Gości, otwarcie Konferencji.  

10.00-10.30    Wykład inauguracyjny 

"Medycyna w slużbie  sportu (?) - jak to rozumiem?"

prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

10.30-11.45    Sesja I – Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie

11.45-12.00    przerwa kawowa

12.00-12.30    Wykład „Mistrza” 

"Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu"

dr Tomasz Stengert

12.30-13.45    Sesja II – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji

13.45-14.30    przerwa na lunch

14.30-15.00    Sesja Plakatowa - finał

15.00-16.00    Sesja III – Tematy wolne

16.00-16.45    Wykład eksperta 

16.45-17.30    Rozdanie nagród, losowanie ankiet i uroczyste zakończenie

                       obrad naukowych Konferencji 

21.04.2018 (sobota)Zakład Rehabilitacji (Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM)

8.00-16.00    WARSZTATY

Panel administracyjny