XIV Wiosna z Fizjoterapią

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA 
"WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ"

Narząd Ruchu - Biomechanika, Diagnostyka, Leczenie

WARSZAWA, 24 i 25 kwietnia 2020 r.

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Konferencja odbędzie się w Centrum Dydaktycznym 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Trojdena 2 (budynek obok Rektoratu WUM) 

.

 

 

PATRONAT HONOROWY:

JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ
PATRONAT:

POLSKA AKADEMIA NAUK

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

 

POLSKIE TOWARZYSTWO    BIOMECHANIKI 

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII 

STOWARZYSZENIE FIZJOTERAPIA POLSKA