Program ramowy

9:30 - 9:50 - Powitanie Gości, przemówienia, oficjalne otwarcie Sympozjum

9:50 - 10:20 - Wykład Inauguracyjny

10:20 - 10:30 - Przerwa

10:30 - 13:15 - Sesja I - tematy wiodące

13:15 - 14:00 - PRZERWA na lunch oraz czas na zwiedzanie stoisk wystawców i wystawy fotograficznej przedstawiającej problemy związane z niepełnosprawnością

14:00 - 16:45 - Sesja II - tematy wolne

16:45 - 17:00 - PRZERWA

17:00 - 17:30 - Wykład Eksperta

17:30 - 18:00 - Ogłoszenie wyników Konkursu Prac i uroczyste rozdanie Dyplomów i Nagród Laureatom, czas na pamiątkowe zdjęcia

18:00 - Podsumowanie, zamknięcie Sympozjum13:00 - 14:00 Satelitarne spotkanie robocze Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego